Petras bilder – konstböcker för barn

 

Barn läser allt mindre samtidigt som deras konsumtion av visuella uttryck ökar. Att kombinera läsning med större förståelse för bilder och konst verkar därför som en bra lösning. Bokserien ”Petras bilder” av Torhild Elisabet Sandberg (text) och  Emily Ryan (illustrationer) är ett försök att kombinera de två världarna.

I böckerna får vi följa 8-åriga Petra, en vanlig tjej som bor i ett hyreshus, men som tycker att livet är lite tufft för tillfället. Hemma finns en lillebror som tar mycket av föräldrarnas uppmärksamhet och i skolan strular det med vännerna. Då träffar Petra grannen Fredrika som hon börjar hjälpa en gång i veckan. Fredrika är en gammal dam med en hel del konst på väggarna och genom konsten börjar Petra att se på världen med andra ögon. Det känns som när hon började läsa och kunde forma bokstäverna till ord och meningar, på samma sätt växer ett nytt bildspråk fram i hennes medvetande och hon kan se paralleller mellan motiven på målningarna och vad hon ser runt omkring sig i vardagen.

Böckerna om Petra riktar sig till barn i lågstadieåldern, men passar även för äldre barn. De fyller också ett tomrum när det gäller konstböcker för barn i den här åldern. Jag kan bara tänka på Finn Zetterholms serie om Lydia och hennes äventyr i historien och konsten, när det gäller konstböcker som vänder sig till lite äldre barn. Annars brukar konstböcker för barn ofta vara bilderböcker riktade till de yngre barnen om handlar om besök på museum eller hur barnet träffar någon känd konstnär som ”Farbror Andy ett otrooooligt besök hos Andy Warhol” eller ”Linnea i målarens trädgård” (om Claude Monet).

Petras bilder skiljer sig också från många andra konstböcker eftersom konsten inte står i fokus. Det handlar inte om ett museibesök eller ett besök hos en konstnär. Istället är det Petras vardag och hennes tankar som står i centrum. Konsten smyger sig liksom in i hennes liv på ett naturligt sätt då den finns på väggarna i Fredrikas lägenhet. Petra upptäcker också själv konsten och börjar ställa frågor kring bilderna. Det är ingen vuxen som ”tvingar” henne att titta på gamla målningar, vilket jag tror kan väcka nyfikenhet hos läsaren för den nya bildvärld som öppnar sig framför Petras ögon.

Böckerna om Petra har nyligen fått stöd från Kulturrådet och författaren planerar en fortsättning med ytterligare två böcker i serien. Läs mer om böckerna på författarens hemsida: Petras bilder

Share