Kvinnor i konsten II studiecirkel med Sveriges Konstföreningar Gävleborg

 

Sveriges Konstföreningar distrikt Gävleborg fortsätter sitt samarbete med Sensus kring studiecirklar i konsthistoria. Den senaste studiecirkeln handlar om Kvinnor i konsten del II. Under fyra kurstillfällen våren 2018 kommer man att fortsätta lyfta fram betydelsefulla kvinnliga konstnärer, men denna gång med fokus på den svenska och nordiska konstens historia.

 

Om kursen.

ANNA ANCHER: Solskin i den blå stue. Helga Ancher ved strikketøjet i bedstemoders stue. (1891, olja på duk, 65.2 × 58.8 cm, Skagens Museum)

Konstens historia är full av kvinnliga konstnärer! Något man kanske inte tror när man öppnar ett konsthistoriskt standardverk och bara hittar ett fåtal. Det har funnits stora kvinnliga konstnärskap redan i äldre tid som var uppburna celebriteter under sin livstid, men som aldrig skrevs in konsthistorien. En mängd olika faktorer har medverkat till ett osynliggörande av kvinnor när konsthistoria etablerar sig som akademisk disciplin och konsthistorien skrivs under 1800-talet.

I denna fördjupningskurs studerar vi ett antal betydelsefulla kvinnliga konstnärskap i den svenska och nordiska konstens historia. Fortfarande i vår tid finns en märklig skevhet i speglandet av kvinnliga konstnärskap i konstvetenskaplig standardlitteratur, i museernas utställningar och i gallerierna.

Datum för terminen:  Se Sensus hemsida.

Helene Warpe är konstvetare med en bakgrund som konstpedagog vid Uppsala konstmuseum samt projektledning av konst- och kulturprojekt. Hon har ett mångårigt förflutet som föreläsare och studiecirkelledare i konsthistoria för bl. a. konstföreningar, studieförbund och sommaruniversitet. Helene Warpe var utställningsproducent/curator för Himlen är här – människan och kyrkokonsten under tusen år, den stora jubileumsutställningen 2014 i Uppsala domkyrka vid firandet av 850-årsjubileet som ärkestift. Hon arbetar nu som verksamhetsutvecklare i Sensus studieförbund med konstbildning och är bland annat kontaktperson för Sveriges konstföreningar.

Föreläsningsserien har tillkommit i samarbete mellan Sveriges Konstföreningar Gävleborg och kursledaren Sensus studieförbund.

Läs mer om kursen och anmälan på Sensus hemsida.

Share