Kulturvalet 2018

 

Nu börjar arbetet för att göra valet 2018 till ett kulturval! Tillsammans med sju andra organisationer har vi låtit riksdagspartierna och F! svara på en partienkät. På www.kulturvalet.se finns en valkompass. Där kan du själv svara på samma ja/nej-frågor som partierna och jämföra dina åsikter med dem.

Hilma af Klint: De tio största nr 7. “Mannaåldern”, 1907 (detalj)

Varför satsas det så lite resurser på konsten när partierna är överens om kulturens betydelse för människan och samhället? Varför läggs bara 0,84 procent av vår statsbudget på kultur när vår grundlag (Regeringsformen § 2) slår fast att den enskildes kulturella välfärd ska vara ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksamheten? 

Var med du också och påverka villkoren för bild- och formkonstnärerna och förutsättningarna för konsten. Vi behöver vara många som tar ställning för att påverka kulturpolitiken. Stöd konstuppropet på www.kulturvalet.se  och skicka ett budskap till framtiden: Till den som blir kulturminister efter valet 2018.

I början av 2018 fick alla riksdagspartier och F! svarar på en kulturpolitisk enkät. Nu kan du svara på samma frågor och ta reda på vilka partier du står närmast i kulturfrågor. Den kulturpolitiska valkompassen finns på www.kulturvalet.se. Där finns även en sammanställning över partiernas svar och kommentarer på de tretton frågorna.

Vill du påverka din kommuns kulturpolitik? Här finns vårt enkla påverkanspaket  med fyra aktiviteter. En av aktiviteterna kan du göra själv.

Kulturvalet.se i medierna
Här är en intervju (8/2)  med Katarina Jönsson Norling, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation, i Sveriges Radio om partienkäten.
Här uppdateras rapporteringen i medierna om kulturvalet.se.
Läs vårt gemensamma pressmeddelande.

 

Liknande inlägg

Share