Ivar Arosenius arkivet på jakt efter försvunna skatter

 

Ivar Arosenius arkivet i Göteborg gick nyligen ut med en efterlysning för att försöka hitta bortglömda verk av Arosenius som kan finnas i privat ägo. Vi pratade med Mats Malm, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och projektledare för arkivet om Arosenius och arkivets planer.

 
Kan du berätta lite om vad syftet med Ivar Arosenius arkivet är och hur det startade?
– Litteraturbanken.se är en webbplats för fri tillgång till svenska litterära klassiker och har länge samarbetat med Göteborgs universitetsbibliotek. Där finns Ivar Arosenius arkiv, och vi hade talat om att det borde göras tillgängligt för alla. Vi och Centrum för digital humaniora fick stöd av Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien för att digitalisera arkivet och konstverken vid Göteborgs konstmuseum och Nationalmuseum för att skapa en webbplats där alla kan se allt, filtrera efter t.ex. år, person, ort, motiv, och närma sig Arosenius på sitt eget sätt. Projektet startade 2016 och skall avslutas till årsskiftet.
 
Vem var egentligen Arosenius? Vilken betydelse har han haft för svensk konst?
– Ivar Arosenius dog bara 30 år gammal i sviterna av blödarsjuka. Han växte upp i Göteborg, och efter perioder i Stockholm, Paris och Kolmården slog han sig ner i Älvängen just utanför Göteborg med sin fru och dotter, Lillan, som vi känner från inte minst Kattresan. Han levde kort men intensivt och förflyttade gränserna för konsten i Sverige. Han arbetade i det som betraktades som låga genrer och medier: skämtteckningar, akvarell, sagor, men visade hur de kunde bli till stor konst. Han utmanade lärarnas påbud och samhällets normer, kombinerade livets och samhällets motsatser och utvecklade sagan till något helt nytt i ett antal serier.
        
Ni har en pågående efterlysning för att hitta fler verk av Arosenius? Vad får er att tro att det ska finnas fler, okända verk ute i landet?
-Arosenius var enormt produktiv periodvis, och det är tydligt att det finns många verk i privat ägo. Det bör också finnas brev och annat som är av intresse. Vi hoppas att alla som äger något vill dela med sig en bild och lite information i vårt formulär “Bidra till arkivet” på aroseniusarkivet.se, så att alla kan få del av dem. Vi avslöjar förstås inga adresser till ägarna.
 
Hur kommer resultatet att presenteras för allmänheten?
-Allt kommer att finnas på webbplatsen aroseniusarkivet.se. Man kan gå dit redan nu, men det hela är under uppbyggnad: vid årsskiftet skall det fungera som en digital utställning där alla kan möta Arosenius på sitt eget sätt. Sättet att förena olika samlingar till en enhet är något som skulle kunna berika många museer och konstnärskap: vi har för avsikt att arrangera en konferens om det. Samtidigt som vi arbetar med digitaliseringen och webbplatsen skriver vi artiklar om hur konstnären kan manas fram ur arkiven, både idag, med digitala hjälpmedel, och hur man har manat fram honom tidigare, i utställningar och böcker. På hemsidan lägger vi ut information om publikationer och presentationer. Vi har också gjort två appar som man kan hämta i App Store: 
* “Dockhemmet” är en virtuell modell av Arosenius hem i Älvängen, där man kan följa rekonstruktionen med hjälp av foton och hans konstverk.
* “Lillans resor” innehåller den välkända “Kattresan” på ett sätt som ingen förr har sett den: man kan gå mellan Arosenius manuskript, första utgåvan och en helt ny utgåva där texten inte är den tillrättalagda från första utgåvan, och man kan få den i ljud. 
 
Share