Konst på bio – program våren 2018

 

Genom ett samarbete med Folkets Hus och Parker får medlemmar i  anslutna konstföreningar 10% rabatt på visningar av Konst på bio under 2018. Årets säsong innehåller bland annat filmer om amerikansk impressionism, Michelangelo, van Gogh och Matisse.

En av filmerns som visas under 2018 är Konstnärens trädgård: amerikansk impressionism.

“Efter Monet to Matisse – Painting the Modern Garden kommer nu en konstfilm som utforskar förhållandet mellan konst och trädgårdsarbete i USA.

Detta är berättelsen om den amerikanska impressionismen och dess nära relation till trädgårdsrörelsen. Rörelserna blomstrade mellan 1887-1920. Båda rörelserna var en reaktion på en snabb social förändring orsakad av den amerikanska industrialiseringen. Den ökande urbaniseringen fick den framväxande medelklassen att söka sin tillflykt till förorterna. Man började använda sin fritid och goda ekonomi till att skapa imponerande privata trädgårdar.”

För hela programmet för Konst på bio se hemsidan www.livepabio.se.

På hemsidan hittar du också vilka biografer som visar filmerna. Kontakta sedan din lokala biograf. Konstföreningen kan kanske ordna en visning för alla medlemmar i konstföreningen som en medlemskväll?

 

Trailer för: Konstnärens trädgård: amerikansk impressionism.

 

 

Share