Konst åt alla på Sverige-turné

 

Konst åt alla har sedan 1977 arbetat för hela landets rätt till konst. Nästa turnéstopp på utställningen är Tidaholm där 18 konstnärer från västra Götaland ställer ut under april. Vi pratade med Anton Hjärtmyr från Våra Gårdar om konstens demokratiska betydelse.

 

Vad är Konst åt alla?

-Konst åt alla skapar nya platser för utställningar, köper in samtida konst av yrkesverksamma konstnärer och deponerar konst i tusentals allmänna samlingslokaler. Våra tre riksorganisationer har totalt 2700 medlemsföreningar över hela landet. 2700 allmänna samlingslokaler – som är öppna för alla med en demokratisk värdegrund. Genom Konst åt alla sprider vi konsten över hela landet och gör konsten tillgänglig på platser där människor bor – på landsbygden, i förorten och i staden.

 Vilka står bakom Konst åt alla och hur länge har det funnits?

-Konst åt alla är Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parkers och Riksföreningen Våra Gårdars gemensamma verksamhet. Ända sedan 1977 har Konst åt alla arbetat för hela landets rätt till konst.

Era organisationer har inte direkt konst som huvudfokus, så varför tycker ni att konsten är så viktig att lyfta fram?

-Vi arbetar och ger service till samlingslokaler och mötesplatser i hela landet som finns där för allas rättighet till demokrati och bildning och för oss är konsten en självklar del av bildningen. Varje dag samlas tusentals människor i våra hus och då kan dem inte mötas av “tomma väggar”.

 Vilka konstnärer är det som medverkar i utställningen?

-Det är 18 konstnärer från västra Götaland som medverkar i just den här utställningen. Det är yrkesverksamma konstnärer som bjuds in och vi tar hjälp av bl.a. regionens konstkonsulenter och KRO. 

Ni har också skapat pedagogiskt material inriktad till barn och unga. Kan du berätta lite om hur ni arbetar med den målgruppen i projektet?

-På varje plats vi arrangerar en utställning så ser vi till att bjuda in skolor, det tycker vi är väldigt viktigt. Många barn och unga har aldrig varit på ett konstmuseum eller i en konsthall. Ett besök på utställningen Konst åt alla är kanske ett smidigare sätt att närma sig bildkonsten p.g.a. att våra utställningar oftast arrangeras på den lokala mötesplatsen. Vi tror att tillgängligheten är viktigt för att barn och unga ska våga ta del av konst och bli bekant med den. Handledningen vänder sig till pedagoger och andra vuxna och är tänkt att fungera som ett verktyg för att göra barn och unga till aktiva deltagare under besöket.

 

Läs mer på deras hemsida: konståtalla.nu

Liknande inlägg

Share