Åtvidabergs Konstförening – Årets konstförening i distrikt Östergötland

 

”Vi i Åtvidabergs Konstförening är självfallet mycket glada och stolta över utnämningen till Årets konstförening i Östergötland. Att vi med vår verksamhet lyckades nå toppen bland 39 konstföreningar i Östgötadistriktet är särskilt glädjande och motiverar till fortsatt utveckling.” säger ordförande Sture Nyberg.

Det var i mars som konstföreningen utsåg till årets konstförening 2018 av distriktet med motiveringen:

“Konstföreningen har under senare år profilerat sig genom en Höstsalong, som 2017 genomfördes för fjärde gången. Med en för föreningsrörelsen stor frivillig arbetsinsats organiserat och genomför man denna salong med konstnärer från framförallt närområdet och regionen.

I Höstsalongen har Åtvidaberg konstförening funnit en spännande arbetsform för att lyfta fram konstnärer vi har omkring oss och visa vad konst kan vara med olika uttrycksformer och innehåll.”

 

Vi pratade med ordförande Sture Nyberg om vad utmärkelsen betyder för konstföreningen:

Föreläsning hos Åtvidabergs konstförening med konstnären Sahar Burhan.

Kan du berätta lite om Åtvidabergs konstförening?

-Åtvidabergs konstförening bildades 1960 och har omkring 200 medlemmar och en engagerat arbetande styrelse med sex ledamöter och ordförande.

En anledning till utnämningen “Årets konstförening” är er höstsalong. Kan du berätta lite om den?

-Vår verksamhet domineras av två stora evenemang. Vi genomför sedan 23 år i obruten följd en konstrunda med 40 – 50 deltagande konstnärer och konsthantverkare under Kristi Himmelfärdshelgen. Den andra stora begivenheten är Höstsalongen som de senaste fyra åren varit jurybedömd.

-Utnämningen till årets konstförening bygger mycket på höstsalongerna. Vi har tillämpat en öppen inbjudan till konstnärer och konsthantverkare i huvudsak inom regionen. Vid 2017 års salong deltog ca 35 personer som hade möjlighet att lämna tre verk vardera till bedömning.

-Vårt framgångsrika recept innehåller en särskilt engagerad jury med mångsidig hög kompetens. Målet har varit att bygga en variationsrik men harmonisk utställning och inte enbart se till den ”bästa konsten”. I dialog med utställningsansvarig i styrelsen efter jurybedömningen har utställningens utformning och hängning diskuterats. Med kontinuitet i juryn och med ökat intresse bland konstnärerna har vi lyckats skapa en salong som år efter år med ökad respons lovordats i media och besökare.

Hur ska ni fira utmärkelsen?

-Vi firar utnämningen med fortsatt engagerat arbete inför årets konstrunda och med en inbjudan till Åtvidabergs nya bibliotek före en mingelafton.

 

Konstföreningens hemsida: http://atvidskonst.se/

 

Share