Lofoten International Art Festival har utsett kurator för 2019

 

Hilde Methi har anställts som kurator för Lofoten International Art Festival 2019. Tillsammans med kuratorgruppen som består av Neal Cahoon, Karolin Tampere och Torill Østby kommer hon att vara ansvarig för festivalen som äger rum i Loften den 30. augusti – 29. september 2019. LIAF er en festival för samtidskonst som funnit i Lofoten sedan 1999. Den arrangeras vartannat år och presenterar internationella konstnärer som utgår från platsen kontext. 

Hilde Methi säger om uppgiften:

– Med et øye på hver arm vil LIAF 2019 gjøre seg gjeldende i flere deler av Lofoten over en lengre tidsperiode. Vi starter nå med å invitere fire kunstnere eller kunstnergrupper til arbeidsopphold på øyene i øst og vest. Kunstnerisk sensitivitet for materialer vil danne grunnlag for en serie lokale produksjoner. De kunstneriske prosessene vil gi retning til utstillinger som filtres sammen i LIAF i september 2019

Hilde Methi er en kurator bosatt i Kirkenes. Hun bygger langvarige samarbeidsprosjekter som introduserer kunstneriske ideer i lokale sammenhenger. Methi kuraterte og produserte sammen med Sonic Acts (NL) Dark Ecology. Prosjektet presenterte mellom 2014 og 2017 nye installasjoner og performancer i den norsk-russiske grensesonen, og fra 2018 også i andre sammenhenger. Blant andre samarbeid er Rural Reading Room (2012-2015), Mobile Kultur Byrå (2006-) og Samisk kunstfestival, som foregikk på ulike steder i Sápmi og Barentsregionen mellom 2008 og 2011.

Läs mer på hemsidan: http://liaf.no/

Share