Årsutställningen på Konsthögskolan i Malmö

 

Efter 23 år lämnar Konsthögskolan i Malmö sina lokaler på Föreningsgatan. Den stora bristen på skolor i Malmö har gjort att kommunen tagit tillbaka den gamla Mellersta Förstadsskolan och till hösten flyttar därför konsthögskolan in i spårvagnshallarna vid Norra Sorgenfri. Man skulle kunna tänka sig att denna flytt satt sina spår i årets elevutställning som blir den sista i lokalerna. Att platsen, flytten, omlokalisering på något sätt har satt sitt avtryck i konsten, men så verkar det inte vara.

Däremot noterade jag när jag vandrade runt på de olika våningsplanen och besöker studenternas ateljéer att video, foto eller digital konst inte verkar ha fått så stort utrymme i år. Istället noterar jag att det finns en del som har arbetat med stora oljemålningar i format uppemot två meter. Påståendet om oljemåleriets död verkar vara en kliché som ständigt överbevisas.

Erik Uddén visar flera stora verk gjorda i olja och akryl. I en målning ser vi två personer som sitter och ror, medan en tredje sitter i aktern. Det är figurativa gestalter utan ansiktsdrag i en avskalad miljö i stora fält med jordfärger. Jag har svårt att bestämma mig om det är något romantiskt över motivet eller något ödesstiget med den spegelblanka skogstjärnen med de ansiktslösa individerna i roddbåten. Elisabeth Östlin målning ”Another Mouth” mäter också dryga metern och består av stora färgfält främst i rött med inslag av gult. Mathias Höglund är ännu ett exempel på en elev som arbetar i det stora formatet med målningar inspirerade av verk av Vincent van Gogh.

Förutom måleriet så ser man en annan trend med installationer där material står i fokus. Anders S. Solberg med sina mixed media installationer bestående av utställningspodium i form av enkla gula bord med en brun skiva och mintgröna underlägg där det kan stå till exempel en vattenkaraff eller en orange kub. Minimalistisk och estetiskt i uttrycket och undersökande till formen med en titel som ”Zero Level Exploration”. Även Ellinor Lager arbetar med avskalade uttryck där materialet står i fokus.  ”We are Dark Matter in Drains” består av ett rum med sex objekt i olika material som sten, porslin, stål, papper och marmor. I utställningen hittar man även andra installationer med skulpturala uttryck i obehandlat trä eller av svarta stålrör som förstärker känslan av ett intresse att använda naturliga material som sedan sätts in en mer komplicerad och undersökande kontext.

Det är förstås svårt att sammanfatta en elevutställning med runt 70 olika konstnärskap som befinner sig i olika mognadsprocesser från första året som elev till de som under sommaren kommer att utexamineras som ”färdiga” konstnärer. Men det är också den spännvidd som gör att det blir en dynamisk och tankeväckande utställning. Allt är inte är hugget i sten utan det finns en rörelse och en pågående process i utställningen.

Läs även recensionen i Konsten.net om årsutställningen.

Erik Uddén ”The Debut” (2018)

Ellinor Lager ”We are Dark Matter in Drains”

Share