Konsten att mötas och Hasti Radpours

 

Rejmyre Art Lab är en av 20 konstföreningar i Sveriges som deltar i riksförbundet Sveriges Konstföreningar landsomfattande projekt Konsten att mötas som ger konstföreningarna möjlighet att möta och ställa ut nyanlända och utlandsfödda konstnärer. Den 1 september inviger Hasti Radpours  sitt nya konstverk “Out of sight, out of mind”.

Hasti Radpours “Out of sight, out of mind! (2018)

Tid: Lördag 1 september kl 14.00

Plats: Rejmyre Art Labs Research Center (bredvid antikaffären)

Glasbruksvägen 42

61014 Rejmyre

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/1922622884450103/

Fredrik Franzén från Finspångs kommun inviger konstverket. I samband med invigningen håller Aldís Ellertsdóttir Hoff ett publikt samtal med konstnären Hasti Radpour, där vi får veta mer om konstverket och processen under projektet. 

Under de närmaste tre åren genomför Rejmyre Art Lab det konstnärliga forskningsprojektet DeTox-Clean it up! där vi bjuder in svenska och internationella konstnärer att arbeta utifrån föroreningarna vid Reijmyre Glasbruk. Med platsen som utgångspunkt utvecklar deltagarna nya projekt som genomförs i Rejmyre. Hasti Radpour är en av våra första artist-in-residence i projektet. Hasti Radpor är bosatt i Linköping och har en magisterexamen från Iranian Art Academy i Teheran.

Mitt verk består av en överdimensionerad slangbella, redo att skjuta iväg en stor glasklump.

Inspirationen till verket föddes då jag lyssnade på Sara Erjeby, en av forskarna som gjort markprover och en förstudie av föroreningarna i Rejmyre. Hon talade om olika lösningar för att hantera den förorenade marken. Bland dem fanns två lösningar som jag intresserade mig för. Den ena var att täcka över den förgiftade marken och det andra var att skicka avfallet till ett annat ort där det kan tas om hand på rätt sätt.

De lösningarna väckte frågor och funderingar hos mig. Är det så att om vi inte ser problemet eller om vi skickar det vidare till någon annan så är det inte längre vårt ansvar. Lyfts tyngden från våra axlar? Räcker det att inte se problemet? Känns det bättre när det är lång ifrån oss? Då kom jag att tänka på denna mening: Out of sight, out of mind! 

– Hasti Radpour

 

Rejmyre Art Lab är en av 20 konstföreningar i Sveriges som deltar i riksförbundet Sveriges Konstföreningar landsomfattande projekt Konsten att mötas som ger konstföreningarna möjlighet att möta och ställa ut nyanlända och utlandsfödda konstnärer.

Sveriges Konstföreningar vill med ”Konsten att mötas” skapa nya spännande möten och kreativa samarbetsprocesser och samtidigt underlätta för nyanlända konstnärer att komma in på den svenska konstscenen. Konstföreningarna är en viktig del av civilsamhället och som många andra ideella föreningar har de en betydelsefull funktion när det gäller att skapa integration och att arbeta med att förändra normer och attityder i samhället på ett inkluderande sätt. Samtidigt som konstföreningarna får möjlighet att presentera intressanta och inspirerande konstnärskap som kan öppna upp föreningarna för nya målgrupper och konstintresserade.

”Konsten att mötas” genomförs i samverkan med, KRO/KLYS och deras pågående projekt ”Konsten att delta: bild och form” som verkar för att etablera ett nationellt nätverk och ett mentorskapsprogram för utlandsfödda kulturskapare som är boende eller vistas i Sverige, och studieförbundet Sensus. Projektet finansieras av PostkodStiftelsen.

Liknande inlägg

Share