Uddevalla konstförening satsar på samtidskonstkurs

 

Christina Gustavsson, ordförande för Uddevalla konstförening, hade länge gått och tittat på installationer, performance och andra samtida konstuttryck och känt att hon inte förstod något eller tyckte att konsten kändes som skräp eller provokationer. Istället för att låta det hela bero bestämde hon sig för att hon behövde mer kunskaper och startade därför en studiecirkel om samtidskonst i sin konstförening.

Förhoppningen var att 5-6 personer skulle nappa på kursidén, men i slutändan hade hela 26 personer anmält sig till kursen i samtidskonst. För några år sedan köpte Christina boken “Samtidskonst för vanligt konst” utgiven av Sveriges Konstföreningar och tyckte det var en bra introduktion till ämnet. Boken köptes därför in till alla kursdeltagarna och tillsammans med handboken “Vad är grejen med samtidskonst” utgiven av Kultur i Väst fick det utgöra grunden för kursen.

Kursen varvas med att man läser olika kapitel i böckerna, ser filmer om samtidskonst och gör studiebesök. Deltagarna har bland annat tittat på skulpturen “Octopus” som de sedan diskuterade i mindre grupper. Sedan har man besökt en utställning som Britt Ignell gjort i Bohusläns Museum och pratade om den i mindre grupper. Vid två tillfällen har man bokat in museipedagog, Birgitta Åhlund, som hållit föredrag för deltagarna och man planerar att bjuda in andra föreläsare under hösten.

Konstföreningen har även tidigare arrangerat utbildningar kring konst. Bland annat har man använt sig av de inspelade föreläsningarna som Sveriges Konstföreningar distrikt Gävleborg skapat tillsammans med Sensus . Konstföreningen har visat två terminer med Internationell bildkonst, två terminer med Svensk bildkonst och fyra tillfällen med Kvinnor i konsten. Just nu kör man också Arkitekturhistoria. Christina tycker att bildkonstföreläsningarna är utmärkta men upplever att de är dyra och det blir inte så mycket av diskussioner. Men man brukar ha mellan 25 och 35 deltagare på kurserna.

Under nästa vår kommer man att fortsätta med arkitekturhistoria man tänker sig en ny kurs med samtidskonst nästa höst. Men eftersom konstföreningen fyller 90 år 2019, så ska man också fokusera en del på hur det sett ut med konsten i närområdet under dessa 90 år.

 

Läs mer:

Boken “Vad är grejen med samtidskonst?” går att gratis ladda ner som en PDF.

Boken “Samtidskonst för vanligt konst” går att beställa från Sveriges Konstföreningar.

Sensus och distrikt Gävleborgs konsthistoriska kurser.

Liknande inlägg

Share