Galleri Syster i Luleå får Dynamostipendiet 2018

 

Konstnärsnämnden uppmärksammar i år Sara Edström, Therese Engström och Anja Örn som driver Galleri Syster i Luleå. De delar på stipendiet som är på 150 000 kronor.

Dynamostipendiet är avsett att uppmärksamma den som på eget initiativ skapar nya arenor där bild- och formkonstnärer kan möta sin publik. Stipendiaterna behöver inte själva vara konstnärer, däremot måste verksamheten vara viktig för bild- och form­konstnärer genom att skapa nya offentliga platser för samtida bild- och formkonstnärer.

Bildkonstnärsfondens motivering till årets Dynamostipendium lyder:
Att skapa en mötesplats för konst och konstsamtal i den geografiska periferin är ett viktigt initiativ.
Att tolv år senare lyckas hålla det dynamiskt, aktuellt och utmanande är beundransvärt.
För konstnärer som väljer att bo och verka utanför storstäderna kan en mötesplats som Galleri Syster vara helt avgörande.
Genom sitt gedigna arbete har Galleri Syster bidragit till en betydande arena för konst i norra Sverige.
”Systrarnas” feministiska och självorganiserande struktur har skapat en scen där idéer modigt tillåts prövas och göras.
Här möts lokala, nationella och internationella konstnärskap som engagerar.
Hand i hand går Lillasyster – en verksamhet som drivs av och med ungdomar med Galleri Syster som mentorer. Lillasyster är ett nyskapande och konstfrämjande initiativ som möjliggör samtal över generationsgränserna.

Läs mer på Konstnärsnämndens hemsida.

 

Liknande inlägg

Share