Konstperspektiv skriver om AI och blockkedjan

 

Under 2019 kommer Sveriges Konstföreningar att arbete med konstbildningstemat digitalisering. Inom konsten händer just nu mycket på området. Kommer till exempel artificiell intelligens att skapa framtidens konst och hur ska man kunna sälja och sprida digital konst på ett säkert sätt? Är blockkedjan räddningen för den digitala konsten?

I senaste numret av Konstperspektiv kan du läsa Kajsa Kax artikel “Maskiner och människor” med olika exempel på konst skapad av artificiell intelligens och Mathias Janssons artikel “Kan blockkedjan rädda konsten?”.

 

Share