Leyun Wang tilldelas Kiruna konstgilles stipendium till Sten Kauppis minne 2018

 

”Leyun experimenterar med det textila materialet för att uttrycka textilkonstens möjligheter i skiftande former. I sitt konstnäriga arbete berättar hon om en känsla för natur, teknik, samhälle och människans existens och samspel mellan dessa element på ett mycket elegant och fascinerande sätt.”

Leyun Wang Kauppistipendiat 2018.

Enligt Leyun själv har den kulturella korsbefruktningen mellan öst och väst tillfört en rik näring till skapandet. Hon använder bl.a. shiboriteknik, ett japanskt hantverksbegrepp som innebär vrida och klämma. Mönster skapas på tyget via olika material och vikningar som pressar tyget under färgbad. Vackra mönster i hennes textila konst sprider meditativ stämning, nästan som poesi, medan samspel mellan helhet och detaljer skapar mystik och väcker nyfikenhet hos betraktaren. Leyun arbetar i Sten Kauppis, experimentella, nyskapande anda. 

Leyun Wang är född 1963 i Hangzhou, Kina, och sedan 1991 verksam och bosatt i Stockholm, Sverige. Hon har sin konstnärliga utbildning bland annat från China Academy of Art, Textilkonst och design, Stockholms universitet, Konstnär som pedagog, och Konstfack, Shibori. Hon har en gedigen utställningslista både nationellt och internationellt. Parallellt med sitt konstnärliga arbete är hon även verksam inom pedagogiskt arbete.    

 

Leyun Wang är bland annat representerad på Stockholms läns landsting, Stadens Konstråd, Stockholms trafikförvaltning, Järfälla kommun, Hagfors kommun, Härnösand kommun och Sundsvall kommun.

 

Kauppistipendiet 2018 är det nionde stipendiet som utdelas från Sten Kauppis minnesfond. Prissumman är 20 000 kr och konstnären får också möjlighet att ställa ut i Konsthallen i Kiruna.

Share