Från papper till padda – en handledning för konstföreningar som vill navigera i det nya medielandskapet

 

För ideella föreningar som är vana att arbeta mot traditionella medier är det nästan svårare idag att komma till tals och synas i det nya medielandskapet än det var förut. Det krävs en hel del kunskap om hur de olika plattformarna som Facebook, Instagram, bloggar och hemsidor fungerar, samt en hel del tid, då sociala medier förutsätter ett stort aktivt deltagande, för att lyckas nå ut med sitt budskap. Tid och kunskap är saker som många ideella föreningar och organisationer inte har tillgång till.

Den här handledningen, som är framtagen av riksförbundet Sveriges Konstföreningar, försöker överbrygga kunskapsgapet och hjälpa konstföreningarna att publicera information om sin verksamhet och nå nya och gamla målgrupper. Vi är medvetna om de ideella konstföreningarnas förutsättningar och har därför försökt att arbeta efter principen ”Less is more”.

 

Ladda ner handledningen Från papper till padda (PDF).

 

 

 

Fördjupning

 

Allmänt om marknadsföring och kommunikation

Westanders PR-Handbok (2018) med många bra tips om marknadsföring, finns gratis att ladda ner på nätet.

Guidebok om Kommunikation och marknadsföring för utställningar (PDF) (Riksutställningar, 2012)

Mall för kommunikationsplan från Meltwater.

Exempel på kommunikationsplattform – Scouterna (PDF)

Skriva för webben av Lotta Kempe

Ordlista med 34 sociala medier-ord du behöver känna till.

Internetstiftelsen handledningar: https://www.iis.se/fakta/#typ=internetguider (T ex. Källkritik på internet; Kom igång med WordPress; Skriva för webben; Yttrandefriheten på nätet)

 

Sociala Medier

SPF Seniorernas Facebookskola (PDF)

Unionens Twitterskola (PDF)

5 tips att växa på Instagram från Dagens Media.

Meltwaters Instagram och Facebook guide (PDF)

Sociala medier från grunden (kort om olika sociala plattformar).

Föreläsning med Frida Boisen kring hennes bok Digital Succé. (YouTube-klipp).

Statens mediaråd pedagogiska handledningar om sociala medier som Facebook, Snapchat, Kik, Twitter, Instagram.

 

Opinionsbildning

Sensus “Opinionsbilda lokalt – Så lyckas du!” är producerat 2011 av Sensus för Folkbildningsnätet.

Påverkansmanual (Word-dok) från Konstnärernas Riksorganisation om att påverka politiker och beslutsfattare.

 

Viktiga lagar

Att göra sin verksamhet tillgänglig för olika grupper

Bildupphovsrätt i Sverige – avtal för konstföreningar

GDPR hos Datainspektionen

Hur påverkar det nya dataskyddet ideella sektorn? (YouTube-klipp)

Dataskydd & GDPR inom ideell sektor

 

Övrig litteratur

“Handbok för digitala redaktörer: Skriva i sociala medier” av Ingrid Herbert & Helena Englund Hjalmarsson (Prodicta, 2017)

“Digital succé: Så lyckas du med sociala medier” av Frida Boisen (Forum, 2015)

“Digital passion: så blir de en vinnare med sociala medier” av Frida Boisen, (HarperCollins Nordic, 2018)

“Sociala medier: Gratis marknadsföring och opinionsbildning” av Pär Ström, (Liber, 2010)

 

Share