SAK Ung i Växjö

 

Det nationella projektet SAK UNG som samlar unga konstintresserade kommer starta ett nytt nätverk i Växjö. SAK UNG är ett projekt från Sveriges Allmänna Konstförening (SAK) som vill ge unga möjlighet att utveckla sitt konstintresse och skapa utrymme för nya röster och perspektiv i konstvärlden

Stormöte med SAK UNG

Satsningen har lokala nätverk på orter över hela Sverige där unga får mötas, skapa konstaktiviteter och tillsammans uppleva konsten på sin ort. Genom sitt engagemang får unga träffa nya vänner, fördjupa sina kunskaper om konst och förverkliga sina egna idéer om aktiviteter och träffar. De får erfarenhet av att leda projekt och knyta kontakter inom den professionella konstvärlden.

En viktig del i SAK UNG är stödet från SAK och nära samarbeten med lokala konstinstitutioner och organisationer samt Nationalmuseum. SAK UNG vill lyfta den kompetens och kunskap som finns inom konstvärlden och tillsammans sprida konstintresset, öka ungas medvetenhet kring den lokala konstscenen och kulturarvet samtidigt som de får erfarenhet av projektarbete. SAK UNG ska vara den naturliga platsen dit unga vänder sig om de är konstintresserade, och dit konstinstitutioner vänder sig om de vill få kontakt med unga.

Läs mer på SAK UNGs hemsida.

Share