Konsthistoria för den digitala generationen – #8 Interaktiva tidslinjer

 

Vad vore ett museum utan en tidslinje som kronologiskt placerar in de olika epokerna, konstnärerna och konstverken i ett större sammanhang? Traditionellt har tidslinjen bestått av  väggar med texter och bilder, men ny teknik gör att det allt oftare är frågan om digitala och interaktiva installationer. Tate Moderns tidslinje är ett exempel.

Precis som många andra museer hade Tate Modern en handgjord tidslinje skapad av konstnären Sara Fanelli som bestod av en lång vit vägg med alla ismer och konstnärer uppradade kronologiskt. 2016 skapade Tate Modern i samarbete med Framestore studios en ny interaktiv tidslinje. Den består av en 6.5 meter lång digital touch-skärm där besökarna kan navigera sig fram bland bilder och videoklipp från runt 3500 konstverk av 750 olika konstnärer från 1900-talet fram till idag.

Andra exempel är The Museum of the World där Google har samarbetet med British Museum och skapat en interaktiv tidslinje från förhistorisk tid till 1900-talet. I tidslinjen kan man söka och leta efter föremål efter tidsperiod, världsdel eller teman.

När allt mer av vårt kulturarv bli digitaliserat så kommer man också att kunna använda sig av artificiell intelligens (AI) för att sortera och kategorisera dessa enorma datamängder. En AI kan skapa tidslinjer och hitta nya samband och kontexter mellan föremålen i samlingarna. Resultatet kan sedan presenteras på interaktiva skärmar som på Tate Modern, men en annan trolig utveckling är att man kommer att koppla databaserna mot en virtuell verklighet. Besökarna kommer att kunna kliva in i tidslinjen och vandra omkring i historien. Du kommer inte bara att se konstverken tvådimensionellt på en skärm utan även tredimensionellt i den virtuella världen och då ha möjlighet att gå runt verken och vrida och vända på dem för att se dem ur olika vinklar.

I artikelserien “Konsthistoria för den digitala generationen” kommer vi att lyfta fram olika exempel på hur konsthistoriska verk med hjälp av nya tekniker och plattformar kan få nytt liv och användas för att spegla vår samtid.

 

 

 

Liknande inlägg

Share