Frihetsförmedlingen – AI möter byråkrati

 

Konstnärerna Lars Noväng  och John Huntington driver tillsammans projektet Frihetsförmedlingen, som är Sveriges största förmedlare av frihet. Frihetsförmedlingen är Arbetsförmedlingens motsatt, istället för ökad sysselsättning arbetar man för att minskat lönearbete och ökad frihet för alla individer.

I november 2018 arrangerades ett seminarium där konstnärerna medverkade och presenterade ett nytt projekt om hur man skulle kunna använda AI för att öka vår frihet genom den artificiella byråkraten Kim Svensson.

“Vad finns det för möjligheter och problem med AI, digitalisering och byråkratisering? Konstnärerna Lars Noväng och John Huntington utforskar dessa frågor tillsammans med interaktionsforskaren Simon Winter i ett projekt de kallar Kim Svensson, AI. Med ett konstnärligt angreppssätt tar de sig an maskinernas begränsning och människans möjligheter.”

 

Share