C. Grace Chang på Skånes Konstförening

 

C. Grace Chang är en Kinesisk/Koreansk Amerikansk konstnär som bor och arbetar i Malmö. Hon blandar Virtual Reality, performance och installation for att utforska teman kring diaspora, de-kolonialitet och spänningen mellan det hyper synliga och det osynliga som åläggs people of color. På Skånes konstförening ställer hon ut ett VR-verk från ett konstnärligt forsknings projekt vid Lunds universitet.

C. Grace Chang ” Imagining Somewheres” (2018)

“Imagining Somewheres är en del av ett konstnärligt forsknings projekt vid Lunds universitet, avdelning för konsthistoria och visuella studier. Det är ett Virtual Reality verk som utforskar vägran, gränser, och det samtidiga hypersynlighet och osynlighet av people of color i ett annars vit dominerat samhälle. Jag har kombinerat Virtual Reality, performance och installation för att skapa en makt dynamik mellan tittaren och karaktären i verket —medan tittaren har en fixerad position, tillåts karaktären röra sig fritt, hon gör sig synlig och osynlig som hon önskar.

Den röda färgen drar till sig tittarens blick, även när karaktären döljer sig själv från att helt bli sedd, samtidigt som hon hela tiden tittar tillbaka. Men den röda färgen är också en kulturellt laddad symbol för många av asiatiska diasporor som för samman ett fysiskt avstånd med en multitud av andra betydelser.

Ljudet i verket är den amerikanska poeten Ocean Vuong som läser sin dikt “Someday I’ll Love Ocean Vuong” från hans samling Night Sky With Exit Wounds från 2016. Dikten som är ett brev till honom själv och hans kropp, utforskar krigets våld och trauma, familj, nationalitet, förkroppsligande och sexualitet.” ur Artist statement: C. Grace Chang.

Läs mer om utställningen på Skånes konstförenings hemsida.

 

Share