Konsthistoria för den digitala generationen – publikationen

 

Idag är större delen av konsthistorien digitaliserad och finns tillgänglig på internet. På sociala medier får konsthistoriska bilder ett nytt liv och en ny innebörd. Det finns en generation som vuxit upp med internets överflöd av bildmaterial och som använder olika bildverktyg för att förändra och anpassa de konsthistoriska bilderna. I denna klipp-och-klistra-kultur uppstår en rad parallella konsthistorier, populärkulturella hybrider och memes som sedan sprids viralt på Facebook, Tumblr och i andra sociala medier.

 

Under våren 2019 publicerade vi en artikelserien i vår blogg om “Konsthistoria för den digitala generationen”. Där lyfte vi fram olika exempel på hur konsthistoriska verk med hjälp av nya tekniker och plattformar kan få nytt liv och användas för att spegla vår samtid. Nu har vi sammanställt en del av artiklarna till en publikation som du kan ladda ner här.

Ladda ner “Konsthistoria för den digitala generationen” som PDF.

 

Share