William Kentridges The Refusal of Time på Kummelholmen

 

William Kentridges installation The Refusal of Time visas på Kummelholmen. Utställningen pågår 9 november–22 december 2019. 

 

På Kummelholmens hemsida kan man läsa följande om utställningen:

Det sammansatta verket består av fem projektioner samt en rörlig skulptur och fyra megafoner. Komplexa ljudspår är här lika viktiga för helhetsupplevelsen som visuella effekter. 

Som titeln antyder handlar det om en suggestiv betraktelse över tidens natur. Kentridge hänvisar till Platons grotta, Galileos tankar, Einsteins relativitetsteori, rymdfärder etc. En av de mest fascinerande idéerna handlar om människokroppen som en uppdragen klocka som inte kan vridas tillbaka och om en metronom som ett mellanting mellan en klocka och ett musikinstrument. Det handlar om tid som ett vetenskapligt fenomen och som en innerlig upplevelse, som något kollektivt och individuellt, politiskt och poetiskt. Installationen är ett ypperligt exempel på William Kentridges fascinerande skapande, där intellekt och känsla samverkar. Läs mer på deras hemsida.

 

Mer om William Kentridges på nätet:

Share