Arrabbiata wants a Raise av Ewa Einhorn och Jeuno Kim

7/6 2021 Performance på Zoom

Krabstadt är ett dataspel som utspelas i en fiktiv småstad någonstans i Arktis dit de nordiska länderna har skickat sina oönskade personer och problem. Delta i performance och låt oss spela spelet tillsammans genom att rösta oss fram till en lösning som kan rädda  Krabstadt från miljöfarliga beslut som får Arrabbiatas blod att koka!

Arrabbiata wants a Raise av Ewa Einhorn och Jeuno Kim

Performance på Zoom är ett nyskapande konstprojekt där tio konstnärer och konstnärsgrupper erbjuder konstföreningar att ta del av livesänd digital performancekonst. Att visa en performance för era medlemmar kostar inget. Sveriges Konstföreningar står för teknik och ersättning till konstnären. Läs mer

Presentation av oss

Krabstadt är ett fiktivt universum skapat av Ewa Einhorn & Jeuno JE Kim. Projektet jobbar med samtida frågor som migration, arbetslöshet, genus och feminism utifrån en fiktiv tecknad värld. Krabstadt är inspirerat av pop kulturella former som t.ex. animerade serier, fanzines, interventioner, skapandet av varumärken, dataspel och komedi.

Ewa Einhorn är en konstnär som jobbar med satirisk teckning, animation och dokumentärfilm.

Jeuno JE Kim är konstnär och skribent med bakgrund i teologi, klassisk musik och radio. Hon jobbar med ljud, performance och text.

Beskrivning av performance:

Krabstadt är en fiktiv småstad någonstans i Arktis dit de nordiska länderna har skickat sina oönskade personer och problem. ”Arrabbiata  Wants A Raise” är både namnet på performance och ett dataspel från Krabstadt som finns på : https://monkeymachine.itch.io/krabstadt.

Spelet handlar om Arrabbiata, Krabstadts vulkan som har problem med att hantera sin vrede. När hon får nys om naturens rättigheter bestämmer hon sig för att gå in till stan och kräva sin välförtjänta löneökning. I performance kan du lära dig om olika strategier som har använt animation som verktyg för satir och kritik.

Delta i performance och låt oss spela spelet tillsammans genom att rösta oss fram till en lösning som kan rädda Krabstadt från miljöfarliga beslut som får Arrabbiatas blod att koka!

FAKTARUTA:

Titel: Arrabbiata wants a Raise

Performance pågår: 20-30 min följt av Samtal fortsätter.

Max antal deltagare: 300 st

Förkunskaper hos deltagarna: Basic knowledge of English

Performance kan genomföras: Alla tider fungerar efter överenskommelse.

Pressmaterial:

  • Bild 1 – Bildtext: Arrabbiata wants a Raise av Ewa Einhorn och Jeuno JE
  • Bild 2 – Bildtext: Arrabbiata wants a Raise av Ewa Einhorn och Jeuno JE

Boka den här performancen

Ange ert önskemål om datum och tid när ni vill att performance ska genomföras.

Konstnärspresentation

Presentation av konstnärerna Ewa Einhorn och Jeuno Kim och performanceverket Arrabbiata wants a Raise.

Arrabbiata wants a Raise av Ewa Einhorn och Jeuno Kim
Arrabbiata wants a Raise av Ewa Einhorn och Jeuno Kim

Trailer till Arrabbiata wants a Raise av Ewa Einhorn och Jeuno Kim