Archive For The “Föreläsningar” Category

Videofilmerna från Konstdygnet 2019

By |

Videofilmerna från Konstdygnet 2019

Konstens inverkan på människor kan vara såväl social som kulturell och mental. Konstdygnet 2019 arrangerades 14-15 november  i Uppsala och lyfte frågor om konstens betydelse för vår allmänna hälsa, men också om konstens värde för social utveckling. Nu finns filmerna från de två dagarna tillgängliga på YouTube.     Konsten kan tillskrivas både hälsofrämjande egenskaper…

Share

Read more »

Panelsamtal om den konstnärliga friheten

By |

Panelsamtal om den konstnärliga friheten

Moderna Museet och Konstnärernas Riksorganisation arrangerade ett panelsamtal kring den konstnärliga frihetens betyder för ett samhälle. Konsten och kulturens frihet är en av demokratins grundpelare, samtidigt har attacker mot konst- och kulturutövare ökat de senaste åren. Hur ska tjänstepersoner och politiker förhålla sig till den fria konsten? Vi har sett flera exempel runt om i…

Share

Read more »

Artificiellt betyder konstgjort

By |

Artificiellt betyder konstgjort

Den 7 november arrangerade Konstnärernas Riksorganisation ett seminarium om konst och AI i Stockholm. Det var en halvdag med flera korta föreläsningar som gav olika infallsvinklar på hur AI påverkar konsten idag och i framtiden. Mathias Jansson ger ett kort referat av dagen.   Lila Lee-Morrison, doktorand vid Lunds Universitet berättade om sin forskning kring…

Share

Read more »

Filmerna från Samtidskonstdagarna 2019

By |

Filmerna från Samtidskonstdagarna 2019

Samtidskonstdagarna 2019 fokuserar på konstorganisationernas hållbarhet Konstfältet har tidigare beskrivits utifrån begreppet ekosystem för att synliggöra samspelet mellan aktörer i varierande storlek och värdet av små och medelstora konstverksamheter i detta större ekosystem. Under Samtidskonstdagarna vill vi bjuda in deltagarna att samtala om konstfältets hållbarhet, bortom diskussionen om värde. Vilka relationer mellan olika konstaktörer behöver…

Share

Read more »

Konsten och friheten

By |

Konsten och friheten

  Den senaste tiden har den konstnärliga friheten blivit omdiskuterad och ifrågasätt när kommunpolitiker runt om i landet har försökt att styra hur den offentligt finansierade konsten ska se ut och vilka värderingar den ska uttrycka. Det har uppstått en hel del motreaktioner i form av panelsamtal och debattartiklar i ämnet. På den här sidan…

Share

Read more »

Hela konsthistorien på 60 minuter

By |

Hela konsthistorien på 60 minuter

  Konsthistorisk kanon är under omtolkning och andra konsthistorier – tidigare ohörda röster från det förflutna – framträder. I föreläsningsserien Hela konsthistorien på 60 minuter har Konstitutet bjudit in ett antal konstvetare att tala ingående om ett konstnärskap, en genre eller en epok som tidigare tillhört det gömda, glömda eller fördömda. Deras uppgift: att hela…

Share

Read more »

Ändra storlek
Kontrast läge