Archive For The “Publikationer” Category

Mother Tongue katalog

By |

Mother Tongue katalog

Till utställningen Mother Tongue finns en katalog på engelska och norska. Katalogen är på 160 sidor med texter om utställningen och presentation av konstnär och videoverk.

Share

Read more »

Pedagogisk guidebok om rörlig bild

By |

Pedagogisk guidebok om rörlig bild

  Riksutställningar har tagit fram en “Pedagogisk guidebok om rörlig bild”.  Pedagogisk guidebok är en publikation om rörliga bilder i utställningsmiljöer. Videokonst tas upp i traditionell mening, men även film, YouTube-klipp och animationer och hur dessa kan användas i en lärande museikontext. I guideboken har också Johan Sjöström skrivit om videokonstens historia vilket gör att…

Share

Read more »

Konsten att beröra

By |

Konsten att beröra

Skriften Konsten att beröra handlar om hur konst och kultur kan synliggöra normer och utmana negativa stereotyper.  I skriften delar verksamma inom flera kulturområden med sig av sina erfarenheter från normkritiskt arbete, bland annat berättar Kanadas motsvarighet till Kulturrådet, Canada Council for the Arts, hur de arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv. Skriften och konferensen…

Share

Read more »

Vad är grejen med samtidskonst?

By |

Vad är grejen med samtidskonst?

”Handbok: Vad är grejen med samtidskonst?” är framtagen av Kultur i Väst och vänder sig till en allmän konstpublik och beskriver bland annat varför konst som visas i dag ibland verkar skilja sig mycket från traditionell konst, men ändå kallas konst. Med en uppsättning frågor att ställa om konstverk ger boken handledning på vägen mot…

Share

Read more »

Genomtänkt magasin om tillgänglighet

By |

Genomtänkt magasin om tillgänglighet

OMTÄNKT – så heter Riksutställningars magasin om tillgänglighet i museivärlden. Produktionen är ett delresultat av ett flerårigt projekt som drivits i samarbete med bland andra Funktek. Den 60 sidor tjocka publikationen har ett brett anslag, med artiklar, intervjuer och tips som belyser ämnet tillgänglighet utifrån många perspektiv och olika funktionsvariationer.  Förutom exempel från svenska museer,…

Share

Read more »

Konsten att ställa ut samtidskonsten

By |

Konsten att ställa ut samtidskonsten

  Konsten att ställa ut samtidskonsten, utgiven av Riksutställningar och Sveriges Konstföreningar 2014, beställs mot portokostnad från Sveriges Konstföreningar. Guideboken riktar sig till Sveriges konstföreningar och andra mindre utställningsarrangörer med tips och praktiska råd för att arrangera samtidskonstutställningar. Boken har tagits fram i samarbete mellan Riksutställningar, Sveriges Konstföreningar, Sensus Studieförbund och Länskultur Gävleborg och används…

Share

Read more »

Ändra storlek
Kontrast läge