Samtidskonst, publik och arrangörskap

”Samtidskonst, publik och arrangörskap – en utbildning för konstföreningar” arrangerades av Sveriges Konstföreningar tillsammans med Riksutställningar, Sensus och Länskultur Gävleborg under 2014. Syftet med utbildningen är att höja nivån och kvaliteten på de utställningar och projekt som konstföreningarna arrangerar.  

Börja kursen:
Svårighetsgrad:Normal

Konsten att mötas – den inkluderande konstföreningen

I projektet ”Konsten att mötas” fick 20 konstföreningar från hela Sverige under projektperioden (2017-18) möjlighet att möta och ställa ut nyanlända och utlandsfödda konstnärer. Tillsammans med Sensus tog vi fram en utbildning kring att samtala om ett rättighetsbaserat förhållningssätt och konstföreningen.

Börja kursen:
Svårighetsgrad:Normal

Den digitala konsten 1: AI och konsten

I den här kursen får du lära dig mer om vad AI (Artificiell Intelligens) är och hur den används för hitta nya samband mellan olika konstverk i konsthistorien till hur samtida konstnärer experimenterar med AI för att skapa nya spännande konstverk.

Börja kursen:
Svårighetsgrad:Normal

Den digitala konsten 2: VR och konsten

Virtual Reality (VR) har de senaste åren blivit en av de hetaste teknikerna inom konstfältet. I den här kursen får du lära dig mer om bakgrunden till VR och hur den nya tekniken användas av konstnärer idag men också hur museer kan använda VR för att presentera sina utställningar.

Börja kursen:
Svårighetsgrad:Normal

Den digitala konsten 3: AR och konsten

Augmented Reality (AR) betyder förstärkt verklighet och är en blandning av virtuell och verklig verklighet. Tillämpningarna för AR är många och i den här kursen får du se några exempel på hur konstnärer och museer använder sig av AR för att skapa nya och förstärka upplevelser kring konsten.

Börja kursen:
Svårighetsgrad:Normal

Marknadsföring för konstföreningar

I den här kursen får du lära dig att skriva pressmeddelanden och andra texter för internet. Du få lära dig hur du kan marknadsföra föreningens utställningar och andra praktiska tips om hur du informerar om er förenings verksamhet.

Börja kursen:
Svårighetsgrad:Normal

Ändra storlek
Kontrast läge