Drömmer minnen av ett nu av Geska & Robert Brečević

7/6 2021 Performance på Zoom

Med utgångspunkt i essäfilmen "Dreaming the Memories of Now" tar konstnärsduon Geska & Robert Brečević med deltagaren på en föreläsningsperformance i en rapsodisk resa genom konstnärernas verksbibliotek.

Drömmer minnen av ett nu av Geska & Robert Brečević /Performing Pictures

Performance på Zoom är ett nyskapande konstprojekt där tio konstnärer och konstnärsgrupper erbjuder konstföreningar att ta del av livesänd digital performancekonst. Att visa en performance för era medlemmar kostar inget. Sveriges Konstföreningar står för teknik och ersättning till konstnären. Läs mer

Presentation av oss:

Performing Pictures utgörs av makarna Geska (f. 1975) och Robert Brečević (f. 1971).

Performing Pictures betyder ”bilder som uppträder” – film/video, fotografier och fysiska objekt som upprättar ett spelrum mellan betraktare och bildskeende. Samtidighetens stilla-skeenden komprimeras till punktavtryck av utsträckta ögonblick. Verken väcker frågor kring hur minnet interagerar med bilder och hur vi som människor i växelverkan mellan det självupplevda och det allmänt representerade skapar mening. Som självutnämnda antropologer söker vi i anekdotiska mikroberättelser spränga gränserna mellan det fasta och det rörliga i bildkonsten. Utifrån källforskning och fältstudier konstruerar och rekonstruerar vi gamla och nya uttrycksformer av och för folkligt bruk.

Beskrivning av performance:

Två konstnärer söker materialisera sin egen vacklande tro på mirakel genom att sätta det orörliga i rörelse. I södra Mexiko träder de in i en värld där plastfigurer och träskulpturer får liv, där uppenbarelser är vardag och där det gudomliga lämnar tydliga spår i den synliga världen. De möter  busiga helgon, svårmodiga Madonnor och ett truligt Jesusbarn som är ute och tassar om natten. El Niño Dios har leriga fötter efter nattens promenad och det händer att diverse Marior vägrar bo i den kyrka biskopen har bestämt. I Teotitlán del Valle finns en Kristus som blir allt äldre, och allt större. Träet vittrar, maskhålen blir fler och färgen flagnar. Ansiktsdragen har mognat, rynkor tillkommit. Och korset har blivit för litet.

Detta lecture-performance är en rapsodisk resa genom konstnärernas verksbibliotek, som väver samman en socialt förankrad konstnärlig praktik med en biografisk betraktelse över minne, barndom och vördnad av bilder. Det tar sin utgångspunkt  i essäfilmen Dreaming the Memories of Now och ett urval av mer än 100 essäer som bygger på  Performing Pictures fältanteckningar. Essäerna utgör en encyklopedi som ges ut i bokform 2022.

Det finns möjlighet att boka en visning av långfilmen i anslutning till performancet, eller för intresserade att individuellt ta del av filmen via VOD till specialpris.

FAKTARUTA

Titel: Drömmer minnen av ett nu

Performance pågår: 53 minuter.

Max antal deltagare: 300 stycken.

Performance kan genomföras: Vardagar, helger samt kvällstid enligt överenskommelse.

Pressmaterial:

Bild – Bildtext: Drömmer minnen av ett nu av Geska & Robert Brečević /Performing Pictures

Boka den här performancen

Ange ert önskemål om datum och tid när ni vill att performance ska genomföras.

Konstnärspresentation

Presentation av konstnärerna Geska & Robert Brečević och performanceverket Drömmer minnen av ett nu.