Konstfilmer

 

Sveriges Konstföreningar har nästan 200 filmer om konst till utlån, både VHS och DVD. Anslutna konstföreningar lånar filmerna utan kostnad, porto tillkommer. Kontakta Kristin Löfgren på kristin@sverigeskonstforeningar.nu om ni vill boka en film.

 

Filmkatalog:

 

Villkor för visning av våra videofilmer

Filmerna som vi lånar ut har institutionella visningsrättigheter som innebär rätten att visa film organiserat i en sluten grupp. Det kan t ex vara i klassrummet, på äldreboendet, i konstföreningen eller inom en filmklubb. Man får inte ta betalt för institutionella visningar, alltså inte sälja biljetter till visningstillfället (däremot kan man ta ut en avgift för medlemskap i exempelvis en filmklubb).

Du får inte annonsera i press, etermedia eller affischera med filmens titel. Däremot får du annonsera om att ni har en visning. På den egna hemsidan, i sociala medier, nyhetsbrev och i visningslokalen får du marknadsföra arrangemanget även med titel angivet.

 

Fler filmtips:

 

Kusama – livet och konsten K-special

Yayoi Kusama är en av världens främsta konstnärer och hennes verk har fascinerat publiken i mer än sex årtionden. Med ...
Läs Mer

Marcel Duchamp K special

Marcel Duchamps inflytande på den moderna konstvärlden kan inte överskattas. I den här filmen om den tidiga modernisten visas hur ...
Läs Mer

Munch i helvetet – K special

Edvard Munch betraktas som en av de viktigaste konstnärerna i konsthistorien men hans livsgärning har ännu inte fått all den ...
Läs Mer

Peter Greenaways alfabet

Filmskaparen Peter Greenaways motto är "art is life and life is art", och i denna dokumentär från 2017, regisserad av ...
Läs Mer

Konst på bio våren 2019: Van Gogh, Degas och Picasso

Van Gogh, Degas och Picasso är tre av dem filmer som får premiär under våren i Folkets Hus och Parkers ...
Läs Mer

Konst på bio ett framgångsrecept i Östersund

Jämtlands Läns Konstförening (JLK) och Östersunds konstklubb (ÖKK) har sedan hösten 2016 ett samarbete med Folkets Bio Regina om att ...
Läs Mer

Konsten att berätta i bild – Jockum Nordström

Jockum Nordström är en av Sveriges mest uppmärksammade konstnärer, hans verk visas på konstmuseer och gallerier runt om i världen ...
Läs Mer

Konsten, CIA och kalla kriget

I 1940-talets USA uppstår en ny konströrelse. Den kallas abstrakt expressionism, med konstnärer som Jackson Pollock och Willem de Kooning ...
Läs Mer

Film om Miró i K special

Konstnären Joan Miró har lämnat ett djupt avtryck på modern konst, design och ikonografi och hans inflytande växer fortfarande runt ...
Läs Mer

Ny film om Joseph Beuys

Joseph Beuys är en av Tysklands mest inflytelserika konceptuella efterkrigskonstnärer, bland annat i Fluxus- rörelsen. Trettio år efter sin död ...
Läs Mer
Share