Potatisekonomin av John Huntington

7/6 2021 Performance på Zoom

Utifrån sin stora samling av stämplar från olika myndigheter berättar John Huntington en historia om pengar, makt och byråkrati medan han genomför ett antal handlingar och rörelser där stämplande lyfts fram som en kraftfull performativ akt.

Potatisekonomin av John Huntington.

Performance på Zoom är ett nyskapande konstprojekt där tio konstnärer och konstnärsgrupper erbjuder konstföreningar att ta del av livesänd digital performancekonst. Att visa en performance för era medlemmar kostar inget. Sveriges Konstföreningar står för teknik och ersättning till konstnären. Läs mer

Presentation av mig:

John Huntington är konstnär och verkar i en konceptuell tradition uttryckt genom performance, skulptur, text och installationer. Med olika former av interventioner och påståenden ifrågasätts förgivettagna överenskommelser om vardagsliv, arbetsmiljöer, offentliga institutioner och politiska rum. I sina olika projekt undersöker John gränslandet mellan vardag och konst, mellan individ och institution, mellan medborgare och samhälle. I sitt konstnärskap verkar han ofta i långa samarbetsprojekt, det senaste decenniet främst i de båda projekten Kanslibyrån (tillsammans med Per-Arne Sträng) & Frihetsförmedlingen (tillsammans med Lars Noväng) där den röda tråden har varit utforskandet av rituella aspekter av vår dagliga tillvaro.

Beskrivning av performance:

Det senaste året har jag börjat samla på stämplar. Stämplar som använts av olika verksamheter, myndigheter, företag och privatpersoner. Dessa verktyg som nu ingår i min samling har varit flitigt använda, de är nötta och slitna, ibland faller ord bort. De har både bokstavligt och bildligt gjort avtryck i historien. Stämplarna säger något om vårt gemensamma förflutna – De berättar om ett folkhemsbygge, om hur byråkrati och demokrati har gått armkrok genom 1900-talet, om statsapparatur och samförståndsanda. Genom insamlandet och undersökandet av dessa klenoder har jag också snubblat över andra berättelser: Mindre kända historier draperade i dova och hemlighetsfulla toner, där ljuskänsliga gestalter opererar i regelverkens mellanrum. Jag kommer att utifrån min samling stämplar att berätta en historia om pengar, makt och byråkrati: Hur unika finansiella instrument togs fram i Skåne på sextiotalet och hur potatissäsongen och guldmyntfoten hänger ihop. Parallellt till att berätta kommer jag att genomföra ett antal handlingar och rörelser: Där stämplande lyfts fram som en kraftfull performativ akt och pappershantering blir till en fundamentalt ödesmättad aktivitet.

FAKTARUTA

Titel: Potatisekonomin

Längd på performancen: 20-30 min

Max antal deltagare: 300 stycken

Performancen kan genomföras: Närsomhelst (enligt överenskommelse)

Pressmaterial:

Bild – Bildtext: Potatisekonomin av John Huntington.

Boka den här performancen

Ange ert önskemål om datum och tid när ni vill att performance ska genomföras.

Konstnärspresentation

Presentation av konstnären John Huntington och performanceverket Potatisekonomin.