Projekt

 

Sveriges Konstföreningar genomför kurser och seminarier samt anordnar utställningar och olika konsthändelser både på distrikts- och riksnivå. De aktiviteter som anordnas av distrikten riktar sig mot konstföreningarna, medan riksförbundets arrangemang huvudsakligen riktar sig mot distriktsledarna.

Sveriges Konstföreningar  arbetar varje år med ett konstbildningstema som är specifikt för varje år.  2014 års tema var Politisk konst och under 2015-2016 var temat Arbetets konst, 2016-2017 om Mångfalder, 2018 om Ung Konst och under 2019 är temat Digitalisering.

Share