Avtal och budgetmallar

 

Mallar för kontrakt och budget för projektet “Konsten att mötas”

 

Budgetmall

Ladda ner budgetmall i Excel-format.

Sveriges Konstföreningar beviljar en total kostnad på cirka 40 000 kr (fyrtiotusenkronor).

Budgetmallen ska godkännas av Sveriges Konstföreningar innan samarbetsavtal skrivs.

De konstföreningar som erhåller utställningsersättning direkt från KUR observeras på att eventuell utställningsersättning måste antingen ingå i projektets budget som arvode eller utbetalas ur egen budget / egen utställningsersättning.

 

Samarbetskontrakt

Ska godkännas av Sveriges Konstföreningar innan det undertecknas.
Ladda ner samarbetskontrakt i PDF-format.
Vid önskemål om Excel-format kontakta Sveriges Konstföreningar.

 

Rekommenderade ersättningsbelopp

Ladda ner rekommenderade ersättningsbelopp i PDF.

Share