Shifting Modes av Hanna Filomen Mjåvatn

7/6 2021 Performance på Zoom

Hanna Filomen Mjåvatn har en bakgrund som dansare och i sin performance uppstår ett möte mellan det privata och det offentliga genom ny teknik. Performance är en kombination av ljud, kroppsrörelser och dans i direkt interaktion med publiken.

Shifting Modes av Hanna Filomen Mjåvatn

Performance på Zoom är ett nyskapande konstprojekt där tio konstnärer och konstnärsgrupper erbjuder konstföreningar att ta del av livesänd digital performancekonst. Att visa en performance för era medlemmar kostar inget. Sveriges Konstföreningar står för teknik och ersättning till konstnären. Läs mer

Presentation av mig:

I min konst undersöker jag frågor kring anpassning. Mitt intresse för detta kommer från min bakgrund som adopterad. Mitt konstnärskap bygger på beröringspunkter mellan det personliga, det privata och det konstnärliga.

Jag har jobbat som dansare sedan 2006. År 2007 vann jag ”” So You Think You Can Dance”. Jag arbetar inom flera olika stilar och genrer. Jag arbetade med Erikk McKenzie under 2016-18 i projektet ”ADSR”, som utforskade ljud och rörelse. ”ADSR” ledde till mitt nya utökade konstnärliga arbete inom visuell konst och performance. Jag skapade ett interaktivt ljusarbete.

I min MA i Fine Art, Performance från Scenekunst Akademiet i Fredrikstad 2020, fokuserade jag på hur man kan inkludera, lyssna, arbeta med tiden och även ”dansa” genom nya element, såsom videokonst och elektroniskt ljud i samspel med varandra.  Jag har hållit happening-konserter på bussar och i tunnelbanan, skapat ljudlandskap och videokonst. Under min magisterexamen på Zoom maj 2020 blandade jag performance, live elektronisk musik, video, text och dans i en interaktiv online-TV-show som heter ”Shifting Modes”. Ett verk som jag utforskar vidare i samarbetet med Sveriges Konstföreningar

Jag vill utforska performance live och online och bidra till konstens och konstens mötesplatser kan vidareutvecklas, genom att nå flera generationer och en ny publik. Vi lever i en tid då konstnärliga uttryck, yttrandefrihet och platser utmanas. Performancekonsten kan utmana och utveckla dessa nya sociala platser, också online, på konstnärliga premisser.

Beskrivning av performance:

”Shifting Modes” är en blandning av performance konst, livesänd TV-konsertshow. Det är ett möte mellan det privata och det offentliga genom ny teknik. Performancen är en kombination av ljud, kroppsrörelser och dans i direkt interaktion med publiken.

FAKTARUTA

Titel: Shifting Modes

Performance pågår: 30-40 minuter

Max antal deltagare: 100 stycken.

Förkunskaper: Performance är på engelska. Deltagarna ska kunna sätta på och stänga av kamera och ljud.

Performance kan genomföras: Helger och kvällstid

Ladda ner pressbilder:

Bild 1 – Bildtext: ”Shifting Modes” av Hanna Filomen Mjåvatn

Boka den här performancen

Ange ert önskemål om datum och tid när ni vill att performance ska genomföras.

Konstnärspresentation

Presentation av konstnären Hanna Filomen Mjåvatn och performanceverket Shifting Modes. (Obs! De första minuterna i videon visar en del av performanceverket)

Shifting Modes Teaser

Trailer för performance Shifting Modes av Hanna Filomen Mjåvatn.