Studiecirkel: Samtidskonst, publik och arrangörskap

 

”Samtidskonst, publik och arrangörskap – en utbildning för konstföreningar” arrangerades av Sveriges Konstföreningar tillsammans med Riksutställningar, Sensus och Länskultur Gävleborg under 2014.

Syftet med utbildningen var att höja nivån och kvaliteten på de utställningar och projekt som konstföreningarna arrangerar.

Till utbildningen har vi nu tagit fram ett studiecirkelmaterial som konstföreningar kan använda. Det består av 8 cirkelsammankomster med en guidebok med tillhörande studiehandledning och inspelade föreläsningar. Kontakta ert lokala Sensusombud om ni vill genomföra en studiecirkel. Materialet kan också användas för självstudier för enskilda medlemmar.

 

Material till studiecirkeln:

Boken Konsten att ställa ut samtidskonsten kan beställas mot portokostnaden som är 25 kr/st från Sveriges Konstföreningar på info@sverigeskonstforeningar.nu. Till guideboken finns en ledarhandledning som är ett stöd för dig som ska leda studiecirklar i Samtidskonst, publik och arrangörskap. Läs mer om boken och handledningen här.

Tala konst, tala liv – en metod för konstsamtal framtagen tillsammans med Senus. Kan laddas ner här.

Referenslitteratur:  Samtidskonst för vanligt folk, (Sveriges Konstföreningar, 2013), ISBN 978-91-637-3454-0, inbunden, 150 sidor. Boken kostar 100 kr/st  (inkl. porto) och kan beställas från Sveriges Konstföreningar. Läs mer här.

 

Upplägg av studiecirkeln

 

Första cirkelsammankomsten “Välkommen!”

Ledarhandledning s.4-7

Guideboken s. 4-5

 


Andra cirkelsammankomsten “Svar på frågan: Vad är samtidskonst?”

Ledarhandledning s.8-9

Guideboken s.6-15

Filmad föreläsning med Håkan Nilsson “Vad är samtidskonst?”

 

 


Tredje cirkelsammankomsten “Samarbeten och kollektiva arbetsprocesser”

Ledarhandledning s.10-11

Guideboken s.16-25

Filmad föreläsning med Pontus Raud “Samarbeten och kollektiva arbetsprocesser”

 

 


Fjärde cirkelsammankomsten “Finansiering av konstutställningar”

Ledarhandledning s.12-13

Guideboken s.26-37

Filmad föreläsning med Stefan Karlsson “Finansiering av konstutställningar”

 

 


Femte cirkelsammankomsten “Genomförande – från teori till praktik”

Ledarhandledning s.14-15

Guideboken s.38-45

Filmad föreläsning med Anna Livion “Genomförande – från teori till praktik”

 


Sjätte cirkelsammankomsten “Curator – medbrottsling, kontrollfreak och multi-tasker”

Ledarhandledning s.16-17

Guideboken s.46-59

Filmad föreläsning med Power Ekroth “Curator – medbrottsling, kontrollfreak och multi-tasker”

 


Sjunde cirkelsammankomsten “Ha koll! Håll på! Häng med! Håll i! Ha kul!”

Ledarhandledning s.18-19

Guideboken s.60-71

Filmad föreläsning med  Johanna Uddén “Ha koll! Håll på! Häng med! Håll i! Ha kul!”

 


Åttonde cirkelsammankomsten  “Projektbeskrivning och utvärdering – samt avslutning av cirkeln”

Ledarhandledning s.20-23

Guideboken s.72-77

Filmad föreläsning med Kerstin Selén “Projektbeskrivning och utvärdering – samt avslutning av cirkeln”

 

 

Share