The Sonified Textiles av Paola Torres Nuñez del Prado

7/6 2021 Performance på Zoom

I sina ljudperformance experimenterar Paola Torres Nuñez del Prado med olika textila gränssnitt och ljud som i många fall också refererar till kulturerna i hennes ursprungsland, Peru.

Lofoten International Art Festival, Norway, 2019 performance med Paola Torres Nuñez del Prado.

Performance på Zoom är ett nyskapande konstprojekt där tio konstnärer och konstnärsgrupper erbjuder konstföreningar att ta del av livesänd digital performancekonst. Att visa en performance för era medlemmar kostar inget. Sveriges Konstföreningar står för teknik och ersättning till konstnären. Läs mer

Presentation av mig:

Genom en tvärvetenskaplig studie som inkluderar utformningen av Tangible Interfaces (TUI) undersöker Paola Torres Núñez del Prado gränserna för perception som en metod för att avslöja kulturella sammanstötningar och förhållandet mellan människa och natur, inbäddade i audiovisuella och haptiska element som utforskar begrepp så som tolkning, översättning och felaktig tolkning och därmed ifrågasätter konstruktionen av aktuell historisk hegemoni, särskilt i förhållande till teknik- och konsthistoria.

Beskrivning av performance:

Jag har utvecklat det jag kallar Sonified Textile Controllers (Textile Sensor-Based Tangible Interfaces) i mer än tio år nu. Några av dessa ingår i två olika Disruptive Sound Performances som har presenterats i olika städer i Europa och Amerika, Text (il) ura (en experimentell ljudkonstföreställning) och Live Coding Patching Performance.

1. Text(il)ura/Text(il)ur (Sonified Textiles Performance)

De tre fiberbaserade kontrollerna som presenteras som en del av denna föreställning: The Shipibo Conibo-Style Textile, Hanap Pacha Quipu och Unkuña of Noise. Refererar alla till kulturerna i mitt ursprungsland, Peru, både stilistiskt och konceptuellt: dessa textila artefakter är konstverk såväl som enheter som faller inom ramen för smarta textilier och interaktion mellan människa och dator, eftersom de tillåter användaren att experimentera med andra sätt att närma sig utförandet av ljudkonst eller elektronisk musik, i det här fallet med mjuka och behagliga gränssnitt för både beröring och syn.

Med hänvisning till både estetiskt och symboliskt distinkta uttrycks- och tankeformer från olika mänskliga samhällen (förr och nu, västerländsk och inte västerländska, är dessa tvärkulturella anordningar karakteristiska hybrider både estetiskt och funktionellt. Gränssnittens design föreslår ett annat tillvägagångssätt när det gäller taktil manipulation av elektroniska ljudinstrument inom Electronic Music-konserter, där det är vanligt att hitta styrenheter av metall eller plast. Sonified Textiles syftar till att omdefiniera musikgränssnittet, både konceptuellt och designmässigt inom E-textilområdet.

FAKTARUTA

Titel: Text(il)ur (Text(il)ura)

Performance pågår: 15 – 25 minuter (kan pågå längre på begäran)

Max antal deltagare: 300 stycken.

Performance kan genomföras: Vardagar, helger, kvällstid

2. Live Coding Textile Patching Performance

I denna performance samlas flera olika aspekter. Baserat på datorns tidiga historia, när datorprogrammering fortfarande involverade mycket mer manuellt arbete, presenterar denna performance ett speciellt och mycket handgripligt gränssnitt för en process som (idag) i allmänhet involverar generiska abstrakta gränssnitt (mus, tangentbord). Under processen att utforma nya musikgränssnitt sker själva programmeringen vanligtvis långt före föreställningen, medan i denna performance sker den direkt på scenen.

FAKTARUTA

Titel: Live Coding Textile Patching Performance

Performance pågår: 20 – 40 minuter

Max antal deltagare: 300 stycken.

Performancen kan genomföras: vardagar, helger, kvällstid

Ladda ner pressbilder:

  • Bild 1 – Bildtext: International Live Coding Conference, Mexico, 2017 med Paola Torres Nuñez del Prado.
  • Bild 2 – Bildtext: Lofoten International Art Festival, Norway, 2019 med Paola Torres Nuñez del Prado

Boka den här performancen

Ange ert önskemål om datum och tid när ni vill att performance ska genomföras.

Konstnärspresentation

Presentation av konstnären Paola Torres Nuñez del Prado och performanceverket The Sonified Textiles. (Vi beklagar den dåliga bildkvalitén de första sex minuterna.)

International Live Coding Conference, Mexico, 2017 performance med Paola Torres Nuñez del Prado.
Text(il)ura vid Ruidismos II Festival i Lima, Perú. Performance med Paola Torres Nuñez del Prado.

Trailer om Sonified Textiles + Patching Performance