Utställningar

 

Utställningar är navet i många konstföreningars verksamhet. Sveriges Konstföreningar har producerat en hel del vandringsutställningar under åren som gått. Här under hittar du information om aktuella vandringsutställningar som konstföreningen kan låna.

 

 

För arrangören

I “Föreningarnas verktygslåda” hittar du information om vad du som arrangör bör tänka på när du arrangerar utställningar från kontrakt, hängning av konst och upphovsrätt.

 

Utställningsersättning

Anslutna konstföreningar kan även ansöka om utställningsersättning. Den konstbildande utställningsersättningen är ett statligt bidrag som kan sökas för konstnärer som medverkar i utställningar arrangerade av konstföreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar. Läs mer om villkor och ansökan på vår hemsida.

 

Utställningar:

 

VR-konst

Virtuell Verklighet (VR) har de senaste åren blivit en av de hetaste teknikerna inom konstfältet. Nu kan din konstförening låna ...
Läs Mer

3 x Norge – ett videokonstprogram med norsk samtida videokonst

Sedan 4 år tillbaka samarbetar Norske Kunstforeninger med Høstutstillingen, som är en jurybedömd utställning som arrangeras av Norske Billedkunstnere (Norges ...
Läs Mer

Mother Tongue – videokonst

Vi har nu genom ett samarbete med Norske Kunstforeninger och TrAP möjligheten att låna ut utställningen Mother Tongue under perioden ...
Läs Mer

Ung. konst – 1 kubik konsthantverk

Tillsammans med Konsthantverkscentrum har vi tagit fram en ny vandringsutställning som får premiär i januari 2018. Utställningen består av åtta ...
Läs Mer

Konst i Arbete

Låna en konstnär ingick i projektet Konst i Arbete. Projektet är nu avslutat men konstföreningar kan på egen hand kontakta ...
Läs Mer
Share