Vargtimmen IV av Gideonsson/Londré

7/6 2021 Performance på Zoom

Vargtimmen är ett deltagarbaserat performance av konstnärsduon Gideonsson/Londré som utspelar sig under vargtimmen, det vill säga mellan klockan 3-5 på morgonen.

Vargtimmen av konstnärsduon Gideonsson/Londré .

Performance på Zoom är ett nyskapande konstprojekt där tio konstnärer och konstnärsgrupper erbjuder konstföreningar att ta del av livesänd digital performancekonst. Att visa en performance för era medlemmar kostar inget. Sveriges Konstföreningar står för teknik och ersättning till konstnären. Läs mer

Presentation av oss:

Gideonsson/Londré är en konstnärsduo som verkar för att hitta en gemensam kropp att producera kunskap och erfarenhet genom. Verken tar sig ofta uttryck i performance och installationer, där de formerar sig enligt hårt reglerade aktiviteter.

De utforskar alternativa tidsupplevelser och beteendemönster i nya sammansättningar av kroppar och språk. Många av dessa utgår från tidskrävande processer  De utforskar alternativa tidsupplevelser och beteendemönster i nya sammansättningar av kroppar och språk. Ett försök att utforma rytmer baserade på ett levnadssätt där yttre omständigheter och omgivande processer tillåts influera förutsättningarna för olika former av mänsklig aktivitet.

Beskrivning av performance:

Vargtimmen är ett deltagarbaserat performance som utspelar sig på natten mellan 3-5. En medierad ström, ledd av konstnärerna, där olika moment triggar och stimulerar ryggmärgsreflexer och istidstrauman. Vad bär vi för rester med oss, från långa släktled och jordens formation?

Vargtimmens ofrivilliga tillstånd väcker flöden till liv och transformerar tillfälligt vår biologi, men oftast medan vi sover. Under dessa timmar sjunker kroppstemperaturen, produktionen av melatonin stiger och att antalet födslar och dödsfall ökar. Det är en rest av en förhistorisk kroppsklocka, som tvingar oss till inaktivitet, genom en omedveten process vilken tillfälligt lamslår kroppen.

Performancen utspelar sig under vargtimmen och består av övningar medierade mellan oss och deltagarna över Zoom. Visst material kommer att skickas ut i förväg. Välkomna på ett tillfälligt besök i en alternativ tid, till sömndruckna kroppar genom upptända skärmar.

FAKTARUTA

Titel: Vargtimmen IV

Performancen pågår: 2 timmar

Max antal deltagare: 12 stycken

Performancen kan genomföras: Alla dagar klockan 03-05.

Pressmaterial:

  • Bild 1 – Bildtext: Vargtimmen av konstnärsduon Gideonsson/Londré .
  • Bild 2 – Bildtext: Vargtimmen av konstnärsduon Gideonsson/Londré

Boka den här performancen

Ange ert önskemål om datum och tid när ni vill att performance ska genomföras.

Konstnärspresentation

Presentation av konstnärerna Gideonsson/Londré och performanceverket Vargtimmen IV.

Vargtimmen av konstnärsduon Gideonsson/Londré . Fotograf: Petter Cohen