Årsmöte Sveriges konstföreningar Blekinge

Sveriges konstföreningar Blekinges årsmöte lördagen den 25 mars 2023 på Ronneby Brunn.

Sune Nordgren f.d. konsthallschef i Malmö föreläser om ”Konst till alla”. Årsmöte med utlottning till närvarande medlemsföreningar.

Förmiddagsfika, lunch och föredrag kostar 100 kr. Betalas under dagen eller om du vill betala före mötet Bg 797-2342 alt. Swish 1236684062
Anmälan till nilsson.bil45@gmail.com senast fredag den 17 mars

10:00 — 10:30 Samling med fika

10:30 — 11:30 Föredrag

12:00 — 13:00 Lunch

13:00 — 14:00 Utlotttning

14:00 — Avslutning