Kontakta oss

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar
Tegnérgatan 60A
216 12 Limhamn
Tel vxl: 040-36 26 60
E-post: info@sverigeskonstforeningar.nu
Org nr. 846001-4882
Plusgiro: 266464-7

Vi som arbetar på förbundskansliet