Distrikten har som uppgift att tillvarata konstföreningarnas intressen och att vara ett samarbetsorgan för konstföreningarna i distriktet. Distrikten stödjer konstföreningarna genom konstbildande verksamhet och genom att underlätta samarbetet mellan föreningarna och mellan föreningarna och andra konstaktörer i regionen.

Blekinge


Bohuslän


Gävleborg


Göteborg


Halland


Jämtland-Härjedalen


Jönköpings län


Kalmar län


Kronoberg


Norrbotten


Skaraborg


Skåne


Stockholms län


Sörmland


Värmland


Västernorrland


Västmanland


Älvsborg


Örebro län


Östergötland


Våra distrikt