Bli medlem

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar är ett riksförbund för konstföreningar, konstnärsdrivna föreningar och andra självorganiserande arrangörer.  Konst kan ge nya perspektiv och svindlande  upplevelser. Vi vill att alla ska kunna se och uppleva  konst.

Vi arbetar för att skapa bättre förutsättningar för  er som arbetar ideellt med utställningsproduktion och andra konstevent i hela landet. Det gör vi genom att fortbilda konstföreningsledare, producera utställningar och utbildningsmaterial, ge stöd och hjälp i det dagliga föreningslivet och verka kulturpolitiskt på riksnivå för att konstföreningarna ska få bättre förutsättningar för sin verksamhet.

Genom medlemskap i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar blir föreningen del i ett rikstäckande nätverk av kollegor i hela landet. Tillsammans arbetar vi för ökade resurser och bättre möjligheter att driva vår verksamhet.