Om oss

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar har sedan 1973 arbetat för att tillvarata konstföreningarnas intressen i kulturlivet. Konstbildning är en av våra huvuduppgifter.

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar är en partipolitiskt obunden ideell organisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen.

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar arbetar för att konstföreningarna även i framtiden ska vara en viktig del av det svenska kulturlivet. Det gör vi genom att fortbilda konstföreningsledare, producera utställningar och utbildningsmaterial, ge stöd och hjälp i det dagliga föreningslivet och verka kulturpolitiskt på riksnivå för att konstföreningarna ska få bättre förutsättningar för sin verksamhet.

Alla konstföreningar vars ändamål är att väcka, underhålla och utbreda intresset för och kunskapen om konst kan ansluta sig till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och erlägger då en årlig avgift vars storlek bestäms på förbundsstämman.