Medlemssida

Denna sida är bara tillgänglig för våra medlemmar.

Om du är medlem vänligen logga in nedan.


Om er förening inte är medlem kan ni ansöka om medlemskap.

Föreningskunskap

På den här sidan har vi samlat material som hjälper dig att starta, driva och utveckla din konstförening.

Arkivering

Man bör spara handlingar på ett sådant sätt att man får en så fyllig bild som möjligt av vad föreningen sysslar med, hela verksamheten ska speglas. Se avsnittet “Arkivering” i Konstföreningsskolan.

Corona

För dig som är arrangör och tänker genomföra olika aktiviteter under Corona-pandemin så har Folkhälsomyndigheten tagit fram en checklista för att bedöma riskläget och vilka åtgärder du bör ta för att genomföra coronasäkra evenemang. På Folkhälsomyndighetens hemsida finna också allmänna råd och rekommendationer kring föreningslivet. Förbundet har tagit fram några allmänna råd kring t ex årsstämman i konstföreningen.

Debatt

Tillsammans med Konstnärernas Riksorganisation tog vi under valåret 2018 fram en metodhandbok som ger handgripliga tips för den som vill skriva debattartiklar eller påverka politiken. Du kan ladda ner handboken från deras hemsida.

Deklaration

Ideella föreningar ska deklarera Inkomstdeklaration 3. Läs mer på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se eller få mer information från Skatteverkets servicetelefon Skatteupplysningen 0771-567 567. Se även vår handledning Ideella konstföreningar: Ekonomi och bokföring.

Digitala möten

Sensus har tagit fram en digital verktygslåda med olika verktyg och instruktioner för föreningar som vill hålla digitala möten och arbete med folkbildning på distans. Vi har tagit fram en handledning om du vill använda Zoom för digitala möten.  Du hitta den i högerspalten.

Ekonomi

Se avsnittet “Ekonomi i konstföreningen” i Konstföreningsskolan och vår handledning Ideella konstföreningar: Ekonomi och bokföring.

Fonder och Stiftelser

Se bland annat Arvsfondens lista över fonder, stiftelser och myndigheter där er förening kan söka bidrag och Wikipedias lista över stipendier. Biblioteken har också databaser med fonder och stipendier som du kan söka i.

Föreläsare

Skriv kontrakt när ni anlitar en föreläsare. Vi rekommenderar våra konstföreningar att följa Konstnärernas Riksorganisations arvoden för föreläsningar och konstnärssamtal. Se http://www.kro.se/mu-och-avtal och avsnittet “Anlita en föreläsare” i Konstföreningsskolan

Förmånsbeskattning av lotterivinster

Ofta uppkommer frågan huruvida företagets stöd i konstföreningen kan bli föremål för skatteverkets intresse. Skatteverket har kommit med ett förtydligande angående bidrag från arbetsgivare som används för inköp av konst till konstlotteriet. Läs mer här.

Försäkring

Det är viktigt att föreningen har en försäkring som täcker skador, stöld eller personskador som kan uppstå under utställningar eller andra evenemang.  Sedan början av 1980-talet har Riksförbundet Sveriges Konstföreningar tillsammans med L E Gefvert AB utvecklat förmånliga försäkringar för konstföreningar anslutna till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar. Läs mer på Gefverts hemsida.

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter den svenska Personuppgiftslagen sedan maj 2018 och gäller alla som behandlar personuppgifter. Hantering av medlemsregister är t ex en sådan sak som påverkas av GDPR. För mer information om GDPR läs och ladda ner Datainspektionens handledningar på . Du kan också titta på Techsoups länksamling kring dataskydd & GDPR för civilsamhället.

Hemsida

Se vår handledning Från papper till padda avsnittet om hemsidor. En hemsida kan konstföreningen skaffa sig gratis genom förbundet eller tjänster som WordPress.com och Blogger (via Google).

Inkludering

I en konstförening är det viktigt att alla känner sig välkomna oavsett bakgrund och identitet. Tillsammans med studieförbundet Sensus har vi därför tagit fram ett studiecirkelmaterial om Konsten att mötas. Om konst, normkritik, antirasism och mänskliga rättigheter som konstföreningen kan använda för att belysa och utveckla sin verksamhet när det gäller sitt inkluderande arbete.

Konstbildning

Konstbildning är en viktig del av arbetet i konstföreningen. Både distrikten och riksförbundet arrangerar olika utbildningar, inom konst och föreningsteknik, som anslutna konstföreningar kan delta i. Det är också vanligt att konstföreningar ordnar egna utbildningar, studiecirklar, bjuder in föreläsare, gör konstresor, studiebesök hos konstnärer eller besöker en guidad visning på ett museum. Se avsnittet “Konstbildning” i Konstföreningsskolan.

Kontoplan

Se vår handledning Ideella konstföreningar: Ekonomi och bokföring.

Kontrakt

När man anordnar en utställning i en konstförening rekommenderar Riksförbundet Sveriges Konstföreningar för bägge parternas skull att ett skriftligt utställningskontrakt upprättas. Genom att ha ett detaljerat skrivet kontrakt, så undviker man framtida missförstånd och andra problem som kan uppstå om man bara har en muntlig överenskommelse. I ansökan till utställningsersättning så hittar du på sidan fem (5) ett kontrakt som du kan använda.

Konstlotteri

Konstföreningar på arbetsplatser och allmänna konstföreningar som har mindre än 150 medlemmar behöver inte söka tillstånd för sitt konstlotteri, då de enligt praxis faller inom kategorin lotterier för en liten sluten krets med inbördes gemenskap. Alla andra allmänna konstföreningar måste söka om tillstånd för att arrangera ett lotteri. När det gäller lotterier i ideella föreningar (registreringslotteri) är det till kommunen du ska vända dig för information och tillstånd för att arrangera ett konstlotteri.

Om konstföreningen är verksam i ett län eller över hela Sveriges och har över 150 medlemmar är det till Spelinspektionen man ska vända sig för att tillstånd för lotteriet. Spelinspektionen har huvudansvarig för spel och lotterier i Sverige. Läs mer på deras hemsida.

För att delta i ett lotteri måste man i Sverige vara myndig (18 år). Minderåriga i konstföreningen kan därför inte delta i föreningens utlottning.

För regler kring förmånsbeskattning kring konstlotteri läs mer här.

Marknadsföring

Medlemsförmåner

Som medlem i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar har er konstförening tillgång till ett antal medlemsförmåner. Läs mer om dem här.

Medlemskap

Alla konstföreningar vars ändamål är att väcka, underhålla och utbreda intresset för och kunskapen om konst kan ansluta sig till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och erlägger då en årlig avgift vars storlek bestäms på förbundsstämman. (För närvarande 900 kr per år). Ansök om medlemskap i riksförbundet Sveriges Konstföreningar här.

MU-avtalet

Medverkansersättningen är den ersättning som konstnären får för ett utställningsuppdrag. Medverkansersättningen gäller till exempel arbete med konstverk inför en utställning, möten, hängning, vernissage, visningar, olika marknadsförings- och PR-aktiviteter med mera. Denna ersättning beräknas utifrån den tid som konstnären lägger ned på arbete i samband med utställningen. Enligt MU-avtalet ska ersättning för själva arbetet i samband med en utställning alltid förhandlas. Läs mer på Kulturrådets hemsida.

Mötesteknik

Se avsnittet “Mötesteknik” i Konstföreningsskolan.

Organisationsnummer

Det finns inget krav på att en ideell förening ska ha ett organisationsnummer. Däremot måste föreningen ha ett organisationsnummer om ni till exempel ska hyra en lokal, starta ett bankkonto, ansöka om bidrag eller utföra uppdrag åt företag eller kommuner. Ansök om ett organisationsnummer hos www.skatteverket.se.

Programvara

  • Techsoup genom olika donationspaket kan ideella föreningar beställa programvara från bl a Microsoft, Adobe och Symantec gratis, ni betalar bara en låg administrationskostnad.
  • Mailchimp är en gratistjänst för dig som vill skapa ett nyhetsbrev.
  • Anmälningsformulär – har föreningen ett Google-konto kan man bland annat skapa formulär och samla in anmälningar  till kurser, resor etc på ett enkelt sätt.
  • Google – ett Google-konto ger föreningen tillgång till många olika verktyg som kan underlätta administrationen i föreningslivet.

Projektstöd

Om ni ska göra ett större projekt som löper över en längre tid är det möjligt att söka projektstöd. Projektstöd kan sökas från Kulturrådet, Arvsfonden, Postkodstiftelsen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Länsstyrelsen, Nordisk Kulturfond, landstinget/regionen, stiftelser och fonder.

Sensus

Genom vårt samarbete med studieförbundet Sensus får Riksförbundet Sveriges Konstföreningars distrikt och konstföreningar tillgång till många av Sensus förmåner. Läs mer om samarbetet här.

Stadgar

Här kan du ladda ner standardstadgar för en konstförening på en Arbetsplats eller en Allmän konstförening

Styrelsearbetet

Se avsnittet “Vad gör en styrelse? Om styrelsens olika roller” i Konstföreningsskolan.

Sensus har också studiematerial som riktar sig till dig som är ny i styrelsen och vill veta mer. Se sidan Ny i förening.

Tillgänglighet

Alla har rätt att få tillgång till kultur oavsett förutsättningar. Konstföreningen kan på olika sätt underlätta tillgängligheten till sin verksamhet.

Upphovsrätt

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar har ett ramavtal med Bildupphovsrätt i Sverige så att konstföreningar kan sluta ett förmånligt avtal för användning av upphovsrättsskyddade konstbilder.  Läs mer om vilka regler och lagar som gäller vid bildpublicering på Bildupphovsrätts hemsida.

Utställningar

Se avsnittet “Konstföreningen som arrangör” i Konstföreningsskolan

Utställningsersättning

Anslutna konstföreningar kan ansöka om utställningsersättning som är ett bidrag för ersättning för hyra av konstverk i upphovsmannens ägo som denne tillhandahåller utställningsarrangören/ konstföreningen. Läs mer om regler och hur ni ansöker här.

Valberedningen

Se avsnittet “Valberedningen” i Konstföreningsskolan.

Videomöten (Zoom)

Under corona-pandemin blev videomöten vanliga. Zoom, Skype och Google Meet är några verktyg man kan använda. Här kan du ladda ner en handledning i hur man använder Zoom.