Blekingar 2023

BLEKINGAR är en jurybedömd utställning för konstnärer med någon anknytning till Blekinge.

Anmälan görs på blankett på Sölvesborgs konstförenings hemsida, https://www.solvesborgskonstforening.se/