Program för Blekinges allmänna konstföreningar

I bifogat program för hösten 2021 finns utställningar, föreläsningar och resor som arrangeras av Blekinges allmänna konstföreningar samlade. Läs mer om föreningarnas program på deras respektive hemsidor.