Program för Sveriges konstföreningar Blekinge samt allmänna konstföreningar våren 2023

I bifogat program för våren 2023 finns utställningar, föreläsningar och resor som arrangeras av Sveriges konstföreningar Blekinge och Blekinges allmänna konstföreningar samlade. Läs mer om föreningarnas program på deras respektive hemsidor.