Program för Blekinges allmänna konstföreningar våren 2022

I bifogat program för våren 2022 finns utställningar, föreläsningar och resor som arrangeras av Blekinges allmänna konstföreningar samlade. Läs mer om föreningarnas program på deras respektive hemsidor.