Utbildningsdag

Välkomna till en utbildningsdag med föredrag och utlottning av konstverk. Gertrud Sandqvist, ny förbundsordförande för Sveriges konstföreningar, berättar om Hanna Arendt, tysk-amerikansk teoretiker och Kristoffer Grip talar om Konst och stad.

Program

10:00 — 10:30 Samling

kaffe och te serveras

10:30 — 11:40 Föredrag

Kristoffer Grip "Konst och stad"

12:00 — 13:00 lunch

13:00 — Föredrag

Gertrud Sandqvist om Hanna Arent

Efter föredraget utlottas två konstverk till deltagande konstföreningar.

Pris 150 kr. Anmälan senast den 10 oktober till nilsson.bil45@gamil.com