Årsmöte 2022 i Skärhamn

Alla styrelseledamöter i våra medlemsföreningar inbjuds till Årsmöte i Skärhamn --------- Byte av föredragshållare

Anmälan till årsmötet görs till Eva Andersson eby.andersson@gmail.com snarast möjligt.

 

Ändring i programmet för årsmötet: Ny föredragshållare.

ÅRSMÖTE för Distriktet den 9 april  2022,
TSS lokaler, Södra Hamnen (nära Akvarellmuseet)
i Skärhamn

10 30
Samling och kaffe i TSS (Tjörns seglarsällskap)
11 00
KONST OCH LIDANDE – Från Orfeus till Lillhagens sjukhus
En föreläsning av Johannes Nordholm, psykolog, konstpedagog och konstskribent
12 00
Årsmötesförhandlingar
12 30
LUNCH på Akvarellmuseet
14 00
Avresa till Stenungsön
14 30
Konst- och Kulturvandring på Stenungsön med guidning av Marika Berglund. Samling på P-platsen på Stenungsön kl. 1430
16 00
Avslut

På Nordiska Akvarellmuseet visas samtidigt originalteckningar till böckerna om Alfons Åberg