2020 årsstämma

Vi brukar ha årsstämma i mars månad men i dessa pandemitider fick vi skjuta upp den. Vi genomförde årsstämman i början av september digitalt genom mailkommunikation.

* 19 augusti skickades årsmöteshandlingarna ut till alla anslutna konstföreningar per mail. Föreningarna hade en röst var.