Distriktsstämma 21 mars

Torsdag 21 mars bjuder vi in till distriktsstämma hos Göteborgs Konstförening.

Distriktsstämma med sedvanliga förhandlingar och val
Liksom tidigare år är vi på Galleri Göteborgs Konstförening, Kastellgatan 9, Göteborg.
Pågående utställning är av Carl Michael, Maria och Anna von Hauswolff.

Motioner till årsmötet kan skickas med e-post senast den 7 mars till adress goteborg@sverigeskonstforeningar.nu

Möteshandlingar skickas ut senast en vecka innan mötet.
Tid: 18.00
Plats: Galleri Göteborgs konstförening, Kastellgatan 9, Göteborg
Lättare förtäring serveras
Sista anmälningsdag: 14 mars
Anmäl till goteborg@sverigeskonstforeningar.nu