Distriktsstämma 23 mars

2021 års distriktsstämma kommer även i år genomföras digitalt.

Pandemin fortsätter och distriktets årsstämma går inte heller i år att genomföra på vanligt sätt. Däremot gör vi som förra året per mail. Det innebär att vi i början av mars skickar ut samtliga handlingar (dagordning, verksamhetsberättelse, bokslut, valberedningens förslag) till anslutna föreningar per mail.  Föreningarna har sedan fram till 23 mars att per mail svara på frågor ställda i dagordningen.