Distriktsstämma 30 mars

Distriktsstämma med sedvanliga förhandlingar och val.

Liksom förra året är vi på Galleri Göteborgs Konstförening, Kastellgatan 9, Göteborg. Pågående utställning är med Peter Apelgren, som efter distriktsstämman berättar om sina verk.

Motioner till distriktsstämman kan skickas med e-post senast den 15 mars till adress
goteborg@sverigeskonstforeningar.nu

Tid:  torsdag 30 mars
Plats: Galleri Göteborgs Konstförening, Kastellgatan 9, Göteborg. Lättare förtäring serveras.
Sista anmälningsdag: 23 mars
Anmälan: goteborg@sverigeskonstforeningar.nu