Föredrag om keramik med Love Jönsson 19 februari

SU/Sahlgrenska bjuder in till föredrag om keramik med Love Jönsson.

Mellan hantverk och konst – keramikens ambivalenta position

Love Jönsson, museichef på Rian i Falkenberg, ger i sitt föredrag en personligt färgad översikt av hur den moderna keramiken sedan 1800-talets slut tagit plats på flera olika konstnärliga arenor. Tyngdpunkten i föredraget ligger på en översikt över hur bildkonstnärer inom olika genrer har tillägnat sig keramiken som ett mångsidigt material för både kärlformer, skulpturer och reliefer.
Efter föredraget blir det mingel med lättare förtäring och dryck.

Tid: 18.00
Plats: Hjärtats aula, Sahlgrenska Göteborg (ingång genom huvudentrén, Blå stråket 5)
Kostnad: 150 kr Kontant betalning vid entrén (jämna pengar, tack) Lättare förtäring och dryck
Sista anmälningsdag: 12 februari
Anmäl till goteborg@sverigeskonstforeningar.nu